خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

در راستای توسعه فرهنگی و ترویج فرهنگ کتاب؛

نیشابور نامزد نهایی پایتخت کتاب ایران شد

آرتنا: در راستای توسعه فرهنگی و ترویج فرهنگ کتاب وکتابخوانی نيشابور نامزد نهایی پایتخت کتاب ایران شد.

به گزارش «آرتنا»،به مناسبت «سال دولت وملت  ،همدلی وهمزبانی » و در راستای توسعه فرهنگی و ترویج فرهنگ کتاب وکتابخوانی نيشابور  نامزد نهایی  پایتخت کتاب ایران شد.

مادر این مجال گپ وگفتی با عباس كرخي  سرپرست  اداره فرهنگ وارشاد اسلامي نيشابور ومسئول پیگیری نامزدی نیشابور در بحث پایتختی کتاب ایران انجام داده ایم که مدت هاست به اتفاق تیمی از همکاران ،نخبگان وفرهیختگان ابر شهر ایران« نیشابور» پیگیر آن هستند انجام داده ایم که  توجه ویژه شما را به آن جلب می کنیم .

ا- بحث پایتختی کتاب جهان وایران چگونه شکل گرفته است ؟

پایتخت جهانی کتاب، عنوانی است که هر ساله از سوی یونسکو به شهری که جهت تقویت جایگاه کتاب و ترویج کتابخوانی کوشش چشمگیری کرده باشد اعطا می‌شودوما  به مناسبت « سال دولت وملت  ،همدلی وهمزبانی » و به منظور توسعه فرهنگی و ترویج کتابخوانی و با هدف حمایت از اقدامات انجام شده، پیشنهادهای نو و ابتکاری و برنامه‌های جذاب و مردمی در موضوع کتاب و کتابخوانی، رادر طرح «پایتخت کتاب ایران» براي  معرفی  نيشابور جهت کسب عنوان  پایتخت کتاب ايران آماده كردیم .

2- نیشابور چگونه متقاضی پایتختی کتاب کشورشد؟

 نیشابور درسال 1393 به عنوان نامزدنهایی پایتختی کتاب ایران مطرح شد ودر رقابتی بسیار نزدیک ، از کسب عنوان پایتختی کتاب بازماند واهوازی ها توانستنداوّلین پایتخت کتاب ایران لقب بگیرند،درتماسی که آبان 1394 ،ازدبیرخانه ی طرح پایتختی کتاب با بنده گرفتند،خواستند نقطه نظرات نیشابور را در باره ی طرح انتخاب پایتختی کتاب ایران بدانند،کارگروهی دراداره تشکیل شد و نقاط قوت وضعفی که به ذهنمان رسید ارسال کردیم ودرنهایت همان کارگروه تصمیم گرفتندکه امسال نیز باجدّیت دراین مسابقه ی فرهنگی شرکت کنیم.

3-توانمند ی  های نیشابور در بحث پایتختی کتاب چیست؟

همان طور که می دانید، در طرح های پایتختی کتاب، هرشهر باید برنامه هایی پیشنهاد دهد که بتواند،درگسترش وترویج فرهنگ کتاب خوانی درمیان عموم مردم اجرایی شود.

نیشابوردربحث کارگروه های مردم نهاد ،انجمن مؤلّفان،تعداد مؤلّف،پیشنهاد برنامه هایی براساس توانمندی های بومی،برنامه هایی براساس روزهای ملّی و... همچنین برنامه هایی درسطح منطقه ای ،استانی،ملّی وبین المللی ارایه کرده است که امیدواریم بتوانیم آن ها را اجرا کنیم .جالب است بدانید ،ما جزءمعدود شهرهایی بوده ایم که درسال 1394 بیشترین برنامه را  در راستای کتاب وکتا بخوانی اجرایی کرده ایم،که جا دارد درهمین جا ازفرمانداری، شهرداری،آموزش وپرورش،میراث فرهنگی ودستگاه های اداری وبخش خصوصی و تشکل های مردم نهاد تشکرکنیم و سپاس ویژه نیز ازهمکاران سخت کوشمان در اداره ی فرهنگ وارشاد اسلامی داشته باشیم .

شورای فرهنگ عمومی وشورای اسلامی شهرنیز نگاهی ویژه به مسئله ی ترویج فرهنگ کتاب وکتاب خوانی داشته اندکه جادارد دست مریزادی تقدیم شان کنیم.

4- آیا هیاتی از توانمندیهای نیشابور بازدید داشته ؟ نظر شان چه بوده است؟

ما مرتّب با اداره کل  و دبیرخانه ی پایتختی کتاب در تماس بوده ایم وگزارشی مصوّر از برنامه های خود را برایشان ارسال کرده ایم ...به عبارتی برای هیأت داوران ، به استناد موارد ارسالی مسجّل شده است که برنامه های پیشنهادی ما ،ضمانت اجرایی نیزداردو هیاتی از معاونت فرهنگی  وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی  از توانمندیهای نیشابور بازدید داشتند.

5- وضعیت نیشابور در بین شهرهای متقاضی پایتختی کتاب چگونه است ؟

الان وضعیّت خیلی خوبی داریم روز دوشنبه26 بهمن ماه در خانه ی کتاب تهران با 14شهردیگر از برنامه های خود، دفاع کردیم...طوری که فضا رادیدم به نظرم جایگاه خیلی خوبی خواهیم داشت .

6- اگر ماپایتخت کتاب شویم چه نتایجی برای شهر دارد؟

 به شهر منتخب علاوه بر لوح تقدیر مقامات عالی‌رتبه کشوری اعتبارات و منابع فرهنگی تخصیص خواهد یافت که دراین راستا  نيشابور با عنايت به غناي فرهنگي شایستگی انتخاب پایتخت کتاب ایران را دارد و با تشکیل ستاد ي منسجم  اعم از افراد حقيقي وحقوقي کارگروه ویژه ای  برای  کسب عنوان پایتخت کتاب ایران با قوت شكل گرفته است  و آن  گونه که در جلسه ی تهران عنوان شد،بانک ملّت به عنوان حامی بخش کتاب،وارد میدان شده است،وامیدواریم بتوانیم جزو سه شهرنهایی شویم تا ازاین  فرصت به دست آمده برای تجهیز زیرساخت های کتاب درنیشابور استفاده کنیم.

7- چرا در بحث روستای نمونه از نیشابور کاندیدا نداریم ؟

دربرنامه های پیشنهادی سال 1395روستاها، نیزکانون توجّه قرار گرفته اند چراکه اگر از روستاها غافل شویم زیان جبران ناپذیری خواهیم دید ،من اطمینان دارم درسال آینده در بخش روستاهای دوستدار کتاب نماینده ای ویژه ازنیشابورخواهیم داشت

8-ما بطور دقیق از دنبال کردن پایتختی کتاب ایرا ن دنبال چه هدفی هستیم ؟

از هر کاری که بتواند سرانه مطالعه را بالا ببرد، دفاع و حمایت می کنیم، در واقع تلاش برای این موضوع امری ضروری و استراتژیک برای نظام جمهوری اسلامی است تا به هر شکل ممکن ارتباط مردم با کتاب افزایش یابدوگستره اجرای برنامه می‌تواند در سطح شهر، یا در سطح ملی و حتی بین‌المللی باشد

9-چنانچه مطلبی دارید بفرمایید؟

 بی شک نیشابور باید قدراین فرصت به وجود آمده را بداند وهمه درکنار هم بتوانیم در راستای ترویج کتاب قدم برداریم .

درست است که امروز نیشابور در وضع برنامه های ترویج کتاب خوب ظاهر شده است ولی با آن چه باید باشیم بسیار فاصله داریم وامیدوارم بتوانیم درسایه ی همدلی وهمزبانی به یاری «یارمهربان » بشتابیم .

10- وسخن آخر...

حُسنت به اتّفاق ملاحت جهان گرفت       آری به اتّفاق جهان می توان گرفت

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید