تصویر برگزیده

در شبکه مستند ؛

نمایش راه حل کیارستمی برای یک مسئله

آرتنا: شبکه مستند سیما در بیست و پنجمین قسمت از مجموعه «گنجینه» مستندهای «نان بلوچی» ساخته ابراهیم مختاری و «دو راه حل برای یک مسئله» ساخته عباس کیارستمی را روی آنتن می فرستد.

به گزارش «آرتنا»،با برگزاری مراسم بزرگ «میم مثل مستند» و تقدیر از گنجینه‌های سینمای مستند ایران، در همکاری با مرکز آرشیو سازمان صداوسیما، مستندهای برگزیده دهه‌های 40، 50 و 60 از مستندسازان برتر ایران برای پخش در برنامه «گنجینه» انتخاب شده‌اند و مراحل مرمت این آثار در حال انجام است.

این برنامه این هفته «نان بلوچی» ساخته ابراهیم مختاری در سال 60 را روی آنتن می فرستد؛ مستندی از اهالی روستای گلمورتی در ناحیه دلگان بلوچستان که کشاورزی تنها امکان زندگی آنها است.

فیلم با درو گندم آغاز می شود و با آمدن خان به دِه و برداشت خرمن به پایان می رسد. در طول این دوره اوضاع روستاییان از نظر بهداشت، ارتباطات، تغذیه و نظام کشاورزی بررسی می شود.

در ادامه این قسمت «گنجینه» «دو راه حل برای یک مسئله» ساخته عباس کیارستمی در سال 54 پخش می شود؛ این فیلم درباره دارا است که کتاب نادر هم کلاسی اش را قرض گرفته است. وقتی آن را پس می‌دهد نادر می بیند کتاب پاره شده است. نادر هم کتاب دارا را پاره می‌کند و بین شان دعوا می‌شود و گلاویز می‌شوند.

داستان یک بار دیگر تکرار می‌شود این بار نادر کتاب را به دارا نشان می‌دهد و می‌گوید کتابش پاره شده است، دارا پارگی کتاب او را با چسب می چسباند.

مجموعه «گنجینه» ساعت21  روز چهارشنبه 12 اسفند از شبکه مستند سیما پخش می شود. تکرار این قسمت پنجشنبه 13 اسفند ساعت 15 و جمعه 14 اسفند ساعت 9 صبح خواهد بود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید