خبرگزاری هنر - آرتنا

دومین «جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب»؛

برگزاری مراسم «معرفی دومین پایتخت کتاب ایران»

آرتنا: مراسم پایانی دومین «جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب» و «معرفی دومین پایتخت کتاب ایران» برگزار می‌شود.

به گزارش «آرتنا»،بنا بر اعلام، این مراسم با حضور معاون اول ریس جمهور، وزیر کشور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و شخصیت‌های علمی و فرهنگی، دوشنبه هفدهم اسفند ساعت 14 در تاﻻر وحدت برگزار می‌شود.

در این مراسم یک شهر به عنوان دومین پایتخت کتاب ایران معرفی می‌شود، 10 روستا هم به عنوان روستاهای دوستدار کتاب معرفی می‌شوند.

سال گذشته در نخستین دوره انتخاب پایتخت کتاب ایران اهواز به دلیل "ارائه برنامه‌های نوآورانه، مشارکت‌جویانه، موثر و منسجم و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، تشکل‌های مردمی، صنایع و مراکز ورزشی و فرهنگی"، عنوان اولین پایتخت کتاب ایران را به خود اختصاص داد.

در این سال همچنین شهر یزد به دلیل "استفاده از ظرفیت‌های بومی و رویکرد مشارکت‌جویانه در تدوین برنامه‌های ویژه پایتخت کتاب ایران"، شهر بوشهر به دلیل "ارائه برنامه‌های نوآورانه، مشارکت‌جویانه و مردمی، استفاده از ظرفیت‌های بومی در تدوین برنامه‌های ویژه پایتخت کتاب ایران"، شهر گنبد کاووس به دلیل "ارائه برنامه‌های نوآورانه، کم‌هزینه و مردمی و استفاده از ظرفیت‌های محلی در تدوین برنامه‌های ویژه پایتخت کتاب ایران" و شهر نیشابور به دلیل "برنامه‌های نوآورانه، مشارکت‌جویانه، منسجم و استفاده از ظرفیت‌های صنعتی، فرهنگی و هنری در تدوین برنامه‌های ویژه پایتخت کتاب ایران"، لوح تقدیر وزیران کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی و کمیسیون ملی یونسکو را به عنوان شهرهای تقدیری طرح پایتخت کتاب ایران دریافت کردند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید