تصویر برگزیده

آشنایی با مکتب دیوبند در:

کتاب مکتب دیوبند و جنبش جماعت تبلیغ

آرتنا: برای شناخت دیوبندیه و بریلویه به عنوان دو مکتب فعال در شبه قاره هند، لازم است مقداری به عقب بازگردیم و نیم نگاهی به تحولات فکری سه قرن اخیر شبه قاره هند بیندازیم

به گزارش«آرتنا»، دیوبند، شهری از توابع سهارنپور، در نود مایلی شمال شرقی دهلی ازتوابع ایالت اوتارپرادش هند است که به سبب تأسیس مدرسه ای در آن شهرت جهانی یافت. بریلی، شهری در شمال هند در ایالت اوتارپرادش و در شرق دهلی، زادگاه و مدفن احمدرضا خان بریلوی، صاحب مکتب بریلویه است. لازم است گفته شود که این شهر را «بانس بریلی»گویند تا با شهر «رای بریلی»، بخشی از شهر الله آباد و زادگاه سید احمد بریلوی ـ سیداحمد عرفان یا سید احمد شهید یا احمد رای بریلوی یا سید احمد بارلی ـ اشتباه نگردد. لذا سید احمد بریلوی، غیر از احمد رضاخان بریلوی است. برای شناخت دیوبندیه و بریلویه به عنوان دو مکتب فعال در شبه قاره هند، لازم است مقداری به عقب بازگردیم و نیم نگاهی به تحولات فکری سه قرن اخیر شبه قاره هند بیندازیم تا بتوانیم افکار و عقاید آنها را بهتر بشناسیم.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید