تصویر برگزیده

نقد وهابیت در:

مبانی اعتقادی وهابیت در بوته نقد

آرتنا: با نگاهی به داستان تکفیر در جهان اسلام می توان به این نکته پی برد که مسأله تکفیر تنها میان شیعیان و اهل سنت نبوده است، بلکه میان فرق مختلف اهل سنت نیز چنین وضعیتی دیده می شود.

به گزارش «آرتنا»، دکتر علیزاده موسوی در کتاب مبانی اعتقادی وهابیت در بوته نقد به نقد این فرقه پرداخته است. در دیباچه کتاب آمده است:

  • کفر در  لغت به معنای پنهان کردن و پوشاندن است.
  • کفر در اصطلاح علم فقه در مقابل «اسلام» قرار میگیرد. در علم فقه، حد نصاب مسلمان بودن و خروج از مرز کفر، جاری شدن شهادتین بر  زبان است. و کسی که شهادتین را نکوید کافر محسوب می شود.
  • کفر در علم کلام عبارت است از چیزی که شأن آن ایمان آوردن به آن است. به عبارت دیگر، انکار هر کدام از متعلقات ایمان، موجب کفر می شود.
  • از آنجا که کفر در نقطه مقابل ایمان قرار دارد، متعلقات آن نیز همان متعلقات ایمان است. با این تفاوت بنیادین که ایمان، تصدیق است و کفر انکار.
  • سطوح کفر عبارت است از: کفر اعتقادی، کفر در گفتار و کفر در رفتار
  • انواع کافران عبارتند از: کافر گمراه یا ضال، کافر لجوج (جاهد)، کافر ستیزه جو (معاند) و کافر منافق.
  • قرآن و روایات، بدترین فرجام را برای کافران بیان میکنند و آن، خلود جاودانگی در آتش است.
  • با نگاهی به داستان تکفیر در جهان اسلام می توان به این نکته پی برد که مسأله تکفیر تنها میان شیعیان و اهل سنت نبوده است، بلکه میان فرق مختلف اهل سنت نیز چنین وضعیتی دیده می شود.
  • علت خطرناک بودن تکفیر وهابیت این است که: ۱٫فتاوای تکفیری در تاریخ اسلام، امر رایجی میان اندیشمندان بزرگ نبوده است. ۲٫هرچند برخی از چهره های اهل سنت مخالفین خود را تکفیر کرده اند، اما هیچ گاه این تکفیر مخالفان، به مرحله عمل نرسیده و فتوا به رمباح بودن جان و مال و ناموس آنها داده نشده است.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید