خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

نگاهی به ۴ دهه فعالیت یک فیلمساز متعهد

نقش رسانه ای"فرج الله سلحشور"در پیشبرد اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی

آرتنا: ارسلان صمدزاده/ تحلیلی که فرج الله سلحشور در طول مجموعه سازی اش برای شبکه های سیما انجام داده است،اگرچه دردل تاریخ ادیان و با قصص قرآنی روایت شده است اما توانسته به روشنگری مخاطب درمواجه اش با اثری تاریخی به مثابه مسائل اجتماعی روز کمک کند.

به گزارش «آرتنا»،سریال سازی در رسانه ملی، جریانی متکی به مدیریت فرهنگی و راهبرد استراتژیک سازمان صدا و سیماست که در فاز جدی و استراتژیکش نیازمند اتاق فکر، مدیریت، تیم اجرایی قوی و تحلیل گران کارآزموده است تا بخش زیادی از نیازهای جامعه و حاکمیت نظام را با دیدی مدنی و جامعه نگر تدوین و اجرا کنند. امری که مطمئنا اهدافی جدا از تأمین برنامه های سرگرمی ساز رسانه برای اوقات فراغت مخاطبین محسوب می شود.

 این مهم مشخصا بیشترین اثرگذاری خود را زمانی بدست می آورد که از کانال سرگرمی وارد شده و همواره جذابیت بصری و داستانی و در مجموع جذابیت رسانه ای را مد نظر داشته باشد تا نزد مخاطب مورد پذیرش عمومی قرار گیرد. با این مشخصه تدبیر مدیران در تبیین سریال های جدی که با نام مجموعه های فاخر تولید و پخش می شود قابل بررسی و تحلیل است.

فرج الله سلحشور به عنوان یک فیلمساز با تجربه و دغدغه مند که از دل نظام، انقلاب و مذهب شیعی متفکر برآمد، از هنر رسانه ای به عنوان سلاح فرهنگی و یک پدافند فرهنگی در طول ۳۰ دهه بهره برد و توانست به جنس تصویری و روایتی ناب دست یابد که هم مورد قبول عموم جامعه به مثابه کاربردان رسانه ملی واقع شود و هم مطالبات نظام را از لحاظ دغدغه های فرهنگی، سیاسی، فرهنگی و تاریخی از دیدی تحلیل گرانانه و کارشناسانه تأمین کند.

تحلیلی که فرج الله سلحشور در طول مجموعه سازی اش برای شبکه های سیما انجام داده است اگرچه در دل تاریخ ادیان و با قصص القرآنی روایت شده است اما همیشه نگاه تحلیلگر فیلمساز به مسائل روز،  توانسته به روشنگری مخاطب در مواجه اش با اثری تاریخی به مثابه مسائل اجتماعی روز کمک کند.

سلحشور را می توان در سه فرم رسانه ای از لحاظ کارکرد رسانه ایش در انقلاب مورد بررسی قرار داد، یک به عنوان بازیگری متعهد که با پیش زمینه ای اعتقادی و باور هایی انقلابی و همچنین تجربه ای هنری در تئاتر، در پی ارائه تصویری ناب از انقلاب اسلامی عمل کرده است و با همکاری با فیلمسازان دیگر برای این مهم تلاش کرده و تا حد قابل قبولی نیز توانسته است اثرگذار باشد.

در دومین حالت باید او را به مثابه یک پیشرو فرهنگی در جریان انقلاب و دفاع مقدس دانست که با همکاری نزدیک با دیگر افراد متهعد انقلابی در جبهه فرهنگی و رسانه ی در شکل گیری مراکز مهم انقلابی و فرهنگی همچون حوزه هنری نقش به سزایی داشته است و از این حیث در تولید آثار ارزشی که پس از آن در این مجموعه ها شکل گرفته به نوعی سهیم و اثرگذار است.

 اما در فرم دیگر، باید او را سکان دار فرهنگی و کارآزموده بدانیم که در پیچ و خم های زمانه و در گرداب هایی گاه جانفرسا در طول دو دهه، دست از ناخدایی کشتی طوفان زده برنداشت و توانست زورق اندیشه های فرهنگی انقلاب را به ساحل امن جان مخاطبش برساند.

مجموعه های تلویزیونی فرج اله سلحشور به نام های« ایوب پیامبر» تولید ۱۳۷۲، «مردان آنجلس» تولید۱۳۷۶ و «یوسف پیامبر»۱۳۸۶ حاوی پیام ها ، آرمان ها و مسیرهای جاری فرهنگی، سیاسی، تاریخی، قرآنی و انقلابی است که در ارتباط با مخاطب بیشترین بازدهی را داشته  و نشان از تسلط فیلمساز بر موضوعیت مجموعه های قرآنی دارد. تصویری ناب از روایت هایی قرآنی که در آمیختگی با تحلیل هایی به روز و برآمده از دغدغه های مردم و انقلاب توانستتد راه خود را به خوبی در دل جامعه طی کرده و با گذشت زمان همواره خاطره ساز، جریان ساز و روشنگر باشند.

 نقش رسانه ای فرج الله سلحشور در تبیین اهداف و آرمان های انقلاب در جبهه رسانه ای غیر قابل کتمان است و همانطور که مقام معظم رهبری در مورد این فیلمساز دغدغه مند فرموده اند، ایشان مایه آبرو و اعتبار سینما و رسانه جمهوری اسلامی است که مرزهای کشور را نیز درنوردیده و توانسته است با مسلمانان کشورهای دیگر نیز ارتباط خوبی برقرار سازد.

فرج الله سلحشور به مثابه یک سفیر فرهنگی با ارسال پیام های انقلاب از جنس هنر با روایت قرآنی،؛ نشان از عملکرد درست یک فیلمساز متعهد انقلابی است که نه تنها توانسته به عنوان یک عضو از جریان رسانه ای فرهنگی جامعه اش به نحو احسن عمل کند و مخاطب را با خود همراه و همدل سازد، بلکه توانسته به جریان های رسانه ای خارج از مرزها نیز نفوذ کرده و از طریق مجموعه سریال هایش، تصویری درست، روشن و ناب از انقلاب اسلامی و تفکر و اندیشه قرآنی اش به جوامع اسلامی دیگر منتقل کند. امری مهم که بی شک می تواند الگو ساز جریان فرهنگی متعهد انقلاب باشد و برای نسل جوان که روزی مخاطبین این جریان رسانه ای بوده اند سرمشق و الگو قرار گیرد.

 

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید