خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

روز درختکاری (15 اسفند)؛

نهال‌های هنرمندان در باغ هنر خانه‌ی هنرمندان ایران کاشته شد

آرتنا: باغ هنر خانه‌ی هنرمندان ایران به استقبال روز درختکاری رفت.

به گزارش «آرتنا»، به مناسبت روز درختکاری (15 اسفند)، نهال‌هایی به دست هنرمندان صبح امروز در باغ هنر خانه‌ی هنرمندان ایران کاشته شد.

محمد سریر، ابراهیم حقیقی، هادی مرزبان، خسرو احمدی و مجید رجبی معمار، مدیرعامل خانه‌ی هنرمندان ایران شنبه 15 اسفند با حضور در باغ هنر، به مناسبت روز درختکاری، نهال‌هایی در فضای این باغ کاشتند.

«مجید رجبی معمار» مدیرعامل خانه‌ی هنرمندان ایران و رئیس تماشاخانه ایرانشهر با اشاره به اهمیت توجه به طبیعت و حضور هنرمندان در پاسداشت این روز گفت: توجه به طبیعت یکی از وظایف بسیار مهم ما در زندگی است، بی‌اعتنایی به طبیعت، بی‌اعتنایی به زندگی است. حضور هنرمندان نیز امروز برای کاشتن نهال در باغ هنر، یادگاری خواهد بود برای آیندگان به ویژه نسل جوان تا بدانند هنرمندان آنها نیز همواره به فکر طبیعت بوده‌اند.

به گفته مدیرعامل خانه‌ی هنرمندان ایران سنگ‌نوشته‌ای برای هرکدام از نهال‌هایی که در باغ هنر به دست هنرمندان کاشته شد، نصب خواهد شد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید