خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

در نیمه اول ماه اسفند؛

آمار تماشاگران تئاتر در نیمه اول ماه اسفند

آرتنا: سالن های مجموعه تئاتر شهر ، تماشاخانه سنگلج ، هنر و خانه نمایش در نیمه اول اسفند ماه میزبان 11 هزار و 945 تماشاگر بودند.

به گزارش«آرتنا»،مجموعه تئاتر شهر که چهار نمایش را روی صحنه دارد در دو هفته 9011 تماشاگر داشته است. نمایش چمدان به کارگردانی فرهاد آییش در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر طی 20 اجرا 5690 تماشاگر داشت که 3916 بلیط تمام بها ، 577 بلیط نیم بها، 400 بلیط تخفیف دار و 797 بلیط مهمان را شامل می شود. فروش آن تا 13 اسفند ماه جاری به رقم  1 میلیارد و 561 میلیون و 825 هزار ریال  رسید.

در تالار چهارسو نیز نمایش "دیوان غربی شرقی" به کارگردانی محسن حسینی در 25 اجرای خود  1724 تماشاگر داشته که 597 بلیط تمام بها ، 27 بلیط نیم بها، 1100 بلیط مهمان برای آن صادر شده است. فروش گیشه این نمایش  162 میلیون و 100 هزار ریال اعلام شده است.

نمایش "کپن" به کارگردانی جواد روشن نیز در 24 اجرا 997 تماشاگر داشته که برای آن 660 بلیط تمام بها، 31 بلیط نیم بها ، 24 بلیط تخفیف دار و 282 بلیط مهمان ارائه شده است. فروش گیشه "کپن" تا 15 اسفند ماه جاری 104 میلیون و 205 هزار ریال بوده است.

نمایش "گنجفه" به کارگردانی نوشین تبریزی که در تالار سایه روی صحنه است نیز در 23 اجرا 600 تماشاگر داشته و برای آن 254 بلیط تمام بها ، 31 بلیط نیم بها ، 5 بلیط تخفیف دار و 310 بلیط مهمان ارائه شده است. رقم فروش این نمایش  41 میلیون و 25 هزار ریال اعلام شده است.

تماشاخانه سنگلج نیز که دو نمایش "خاطرات هنرپیشه نقش دوم " و "مرگ یزدگرد" از نوشته های بهرام بیضایی را در حال اجرا داشت تا نیمه اسفند ماه جاری میزبان 1367 تماشاگر بود.

نمایش "هنرپیشه نقش دوم" کار افشین زمانی  از 2 اسفند تا 14 اسفند میزبان 1075 تماشاگر بوده که 699 بلیط تمام بها ، 22 بلیط نیم بها ، 202 بلیط تخفیف دار و 152 بلیط مهمان برای این نمایش ارائه شده و فروش آن به رقم 124 میلیون و 165 هزار ریال رسید.

نمایش مرگ یزدگرد به کارگردانی سهیل بابائی را نیز در مدت زمان اعلام شده 292 تماشاگر دیده اند. برای این نمایش 145 بلیط تمام بها ، 2 بلیط نیم بها ، 25 بلیط تخفیف دار و 120 بلیط مهمان ارائه شده است. مبلغ گیشه این نمایش 24 میلیون و 417 هزار ریال اعلام شده است.

خانه نمایش اداره تئاتر نیز که نمایش "با من حرف نمی زنی چرا" به کارگردانی هما پریسان را روی صحنه دارد از 4 تا 14 اسفند 138 تماشاگر داشته است.

تالار هنر نیز که دو نمایش "یک سیب برای دو نفر" به کارگردانی حمید ملاحسینی و "گیسوانی برای پرواز" به کارگردانی روشنک کریمی را روی صحنه دارد از 2 تا 14 اسفند میزبان 1449 تماشاگر بوده است.

نمایش یک سیب برای دو نفر تا 14 اسفند برای 670 تماشاگر اجرا شده که 204 بلیط تمام بها ، 192 بلیط نیم بها و 274 بلیط میهمان را شامل می شود. فروش این نمایش 36 میلیون ریال اعلام شده است.

نمایش گیسوانی برای پرواز نیز برای 779 تماشاگر روی صحنه رفته که 288 بلیط تمام بها ، 190 بلیط نیم بها ، 297 بلیط مهمان برای این نمایش ارائه شده است. فروش این نمایش 45 میلیون و 960 هزار ریال اعلام شده است.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید