تصویر برگزیده

کارشناس مرمت و بافت شهری گفت ؛

استفاده ازبافت تاریخی یک صنعت محسوب می­شود

آرتنا: امیرعباس عروجی اظهار داشت: بعد جنگ جهانی دوم، از بافت های تاریخی به عنوان یک صنعتی به نام گردشگری بهره­ برداری شد.

به گزارش «آرتنا»،امیرعباس عروجی در برنامه "رواق تماشا" رادیو گفت و گو  با موضوع بافت تاریخی ایران و توسعه پایدار اظهار داشت: بعد جنگ جهانی دوم، از بافت های تاریخی به عنوان یک صنعتی به نام گردشگری بهره­ برداری شد.

در "رواق تماشا" دکتر امیرحسین آقاخانی با اشاره به هدف توسعه­ ی پایدار در بافت تاریخی، اظهار داشت: بافت تاریخی و توسعه­ی پایدار هریک برای خود تعریفی مشخص دارد و از این رو زمانی که در کنار هم قرار می گیرند دارای معانی شهرسازانه­ای است که از این طریق می توان به هدف اصلی رسید.

وی با اشاره به توسعه­ی پایدار و تعریف آن، گفت: توسعه را می توان در بسط دادن وگسترش و پیشرفت دانست به طوری که در مباحث شهرسازی توسعه را نمادی از ساختمان سازی و مهندسی می دانند که دارا ماهیت ملموس و فیزیکی است و کاربرد دارد و در این توسعه همیشه همراه با برنامه ریزی است.

این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به تعریف پایداری، اضافه کرد: پایداری همواره از ثبات و مانا بودن گرفته شده که در شهرسازی در قالبی بهینه سازی استفاده شده و در منابع غیر بازگشت­پذیر مانند محیط زیست تعریف می شود.

در بخش دیگر این برنامه امیرعباس عروجی با اشاره به تعریف بافت تاریخی و ضرورت وجود آن در کشور، عنوان کرد:اگر به بافت تاریخی به عنوان یک چرخه مولد در زندگی نگاه کنیم، می بینیم که از جایگاه ویژه­ای برخوردار است؛ بعد از جنگ جهانی دوم، دنیا در استفاده از بافت تاریخی به دیدی جدید دست یافت و با سیاست گذاری های جدید انواع بافت های تاریخی را ارزش گذاری می کرد.

وی با اشاره به این که بافت های تاریخی در دوران مدرن به یک صنعت مبدل شده است، گفت:در دوران جدید بافت های تاریخی صعنت گردشگری هر کشور را شکل داده­اند، و کشور ها با استفاده از این پتانسیل بافت تاریخی، اقدام به درآمدزایی کرده و بهره برداری صنعتی می کنند.

این کارشناس مرمت و بافت شهری همچنین در ادامه تصریح کرد:اگر ما در دنیا صنعت حمل نقل نداشته باشیم، یقینا صنعت گردشگری با مشکل روبه روی خواهد شد.

صوت برنامه "رواق تماشا" را می توانید از تارنمای شبکه دریافت کنید.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید