ماه رمضان
تصویر برگزیده

شخصیت و شخصیت پردازی در:

دوازدهمین نشست‌ اقتباس دراماتیک از قرآن کریم

آرتنا: دوشنبه17 اسفند ماه 1394 دوازدهمین جلسه از سلسله کارگاه‌های «اقتباس دراماتیک از قرآن کریم» با محوریت «شخصیت و شخصیت‌پردازی در قرآن کریم» برگزار شد.

zoom
 دوازدهمین نشست‌ اقتباس دراماتیک از قرآن کریم

به گزارش «آرتنا»،این جلسه که آخرین جلسه کارگاه اقتباس دراماتیک از قرآن کریم در سال 1394 بود، به مبحث شخصیت و پردازش آن اختصاص یافت. در ابتدای این کارگاه که با حضور‌ دکتر محمد‌علی خبری و محمدرضا آزاد برگزار شد، تصریح شد: «ما مسلمانان در اقتباس از قرآن کریم قصد آن داریم تا واسطه فیض خداوند شویم نه آن‌که مستقلا فیاض بوده و امری را جدای ذات خداوند و کلام او جاری کنیم.»

در ادامه تیپ، شخصیت و کاراکتر در قرآن کریم، معرفی و بررسی شد و شیوه‌های مختلف معرفی شخصیت همچون؛ معرفی مستقیم توسط خود شخصیت، معرفی مستقیم بواسطه دیگری، معرفی با توجه به اعمال شخصیت، معرفی با توجه به اعمال فردی دیگر و....  برشمرده شد و به‌صورت موردی در چند شخصیت قرآن هم‌چون شخصیت حضرت یوسف(ع) و حضرت موسی‌(ع) بررسی شد.

در این جلسه همچنین نسبت به تعادل اولیه، ثانویه و بازتاب آن در رویه تحول شخصیت سخن به میان آمد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید