خبرگزاری هنر - آرتنا
خبرنگار افتخاری شوید

خبرنگار افتخاری آرتنا شوید

شخصیت و شخصیت پردازی در:

دوازدهمین نشست‌ اقتباس دراماتیک از قرآن کریم

آرتنا: دوشنبه17 اسفند ماه 1394 دوازدهمین جلسه از سلسله کارگاه‌های «اقتباس دراماتیک از قرآن کریم» با محوریت «شخصیت و شخصیت‌پردازی در قرآن کریم» برگزار شد.

به گزارش «آرتنا»،این جلسه که آخرین جلسه کارگاه اقتباس دراماتیک از قرآن کریم در سال 1394 بود، به مبحث شخصیت و پردازش آن اختصاص یافت. در ابتدای این کارگاه که با حضور‌ دکتر محمد‌علی خبری و محمدرضا آزاد برگزار شد، تصریح شد: «ما مسلمانان در اقتباس از قرآن کریم قصد آن داریم تا واسطه فیض خداوند شویم نه آن‌که مستقلا فیاض بوده و امری را جدای ذات خداوند و کلام او جاری کنیم.»

در ادامه تیپ، شخصیت و کاراکتر در قرآن کریم، معرفی و بررسی شد و شیوه‌های مختلف معرفی شخصیت همچون؛ معرفی مستقیم توسط خود شخصیت، معرفی مستقیم بواسطه دیگری، معرفی با توجه به اعمال شخصیت، معرفی با توجه به اعمال فردی دیگر و....  برشمرده شد و به‌صورت موردی در چند شخصیت قرآن هم‌چون شخصیت حضرت یوسف(ع) و حضرت موسی‌(ع) بررسی شد.

در این جلسه همچنین نسبت به تعادل اولیه، ثانویه و بازتاب آن در رویه تحول شخصیت سخن به میان آمد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید