خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

معتبرترين جشنواره راديو و تلويزيوني؛

ايراني آنلاين در جشنواره ABU

آرتنا: 26 اثر از راديو ايران به دبيرخانه جشنواره ABU معتبرترين جشنواره راديو و تلويزيوني از اروپا تا اقيانوسيه ارسال شد.

به گزارش «آرتنا»، جشنواره ABU از معتبرترين جشنواره هاي راديويي و تلويزيوني است كه هرسال با حضور  توليدات راديويي و تلويزيوني رسانه‌هاي عضوABU از اروپا، آسيا و اقيانوسيه برگزار و جوايز برگزيدگان همزمان با مجمع عمومي اهدا مي شود.

شبكه راديويي ايران تاكنون 26 اثر را در بخش هاي نمايش، برنامه هاي تعاملي، مستند، CSA و برنامه هاي شخصيت محور به دبيرخانه جشنواره ارسال كرده است.

برنامه «ايراني آنلاين» به تهيه كنندگي حسين معصومي يكي از اين برنامه ها است كه ساختاري تعامل محور دارد. اين برنامه با آنكه از هر دري با مردم سخن مي گويد، اما هدف اصلي اش را حفظ محيط زيست قرار داده است

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید