خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

سرافراز رئيس رسانه ملي؛

انتصاب در حوزه طرح هاي عمراني صدا و سيما

آرتنا: رئيس رسانه ملي در حكمي مهندس عليدادي را به عنوان قائم مقام مجري طرح تملك دارايي سرمايه اي سازمان صدا و سيما منصوب كرد.

به گزارش«آرتنا»،دكتر سرافراز در اين حكم دكتر عليدادي را با حفظ سمت به قائم مقام مجري طرح تملك دارايي سرمايه اي (طرح هاي عمراني) سازمان صدا و سيما منصوب كرده است .

وي در اين حكم پس از انتصاب مهندس عليدادي به اين سمت ،آورده است"اختيارات و مسئوليت هاي مجري طرح تملك دارايي سرمايه اي در زمينه تشخيص،انجام تعهد، تسجيل و حواله از محل اعتبارات طرح تملك دارايي سرمايه اي در چارچوب قوانين و مقررات مربوط ، به جنابعالي واگذار مي شود .

دكتر سرافراز زمان آغاز اين حكم را از هفتم دي ماه 94 مرقوم كرده است .

وي همچنين از تلاش ها و زحمات دكتر اخوان بهابادي در دوره تصدي اين مسئوليت قدرداني كرده است .

مهندس عليدادي سرپرست معاونت فني سازمان صدا و سيماست

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید