تصویر برگزیده

دراستان بوشهر؛

برگزاری اولین جشنواره تئاتر ایثار و شهادت

آرتنا: اولین جشنواره تئاتر ایثار و شهادت بوشهر به همت انجمن نمایش استان در محل تئاتر شهر از روز جمعه ۲۱ اسفند‌ماه آغاز شد.

zoom
برگزاری اولین جشنواره تئاتر ایثار و شهادت

به گزارش«آرتنا»، برنامه اجرائی نخستین جشنواره تئاتر مونولوگ ایثار وشهادت بوشهر به شرح زیر است: جمعه 21  اسفند، نمایش «بازگشت یک توهم»، نوشته محمدرضا عبدالشاهی،کارگردان: سیده سعیده میربهرسی، ساعت15 در پلاتو استاد امیری از بوشهر.

نمایش «مسافر»، ‌نوشته و کار: حمیدرضا حیدری، ساعت 16در پلاتو استاد امیری،‌ از بوشهر.

نمایش «با من به جهنم بیا»، نوشته آرش منصوری و کارگردان: قحطبه فخرایی، ساعت 17در پلاتو استاد امیری از دیر.

نمایش «وقتی خوابم تو به خوابم بیا»،‌ نوشته و کار غلامرضا خضری،‌ ساعت  18 در پلاتو استاد امیری

از بوشهر.

نمایش «ستاره سهیل»،‌ نوشته عباسعلی معتمدی، ساعت 19در پلاتو استاد امیری، از دیلم.

نمایش «سرهنگ.مسلسل.جاده»،‌ نوشته حسین زارعی و کارراضیه زارعی،‌ ساعت 20 در پلاتو استاد امیری

از گناوه.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید