تصویر برگزیده

31 شعر سپید از زیبا محیسناوی دریس؛

انتشار سایه‌هایی شبیه من

آرتنا: مجموعه شعر «سایه‌هایی شبیه من» منتشر شد.

به گزارش «آرتنا»،این مجموعه شعر 31 شعر سپید از زیبا محیسناوی دریس را در نظر می گیرد که در قالب کتابی ازسوی انتشارات آرادمان انتشار یافته است.

یکی از شعرهای این کتاب است:

«یک‌سره می‌ریخت

روی نیمکت‌ها

در ازدحام روز

برگ ِ خاطرات درخت ِ پیر

گنجشک‌ها روزهای رفته را

در چشم‌های تو

تکرار می‌کنند

در عمق انتظارِ تو می‌نالند

یک‌ریز می‌ریخت

رخوت ِ خسته‌ی پاییزی

بر شانه‌های منقلبی

که در چشم‌های تو تکرار می‌شد

و حجم ِ رنگین ِ پاییزی

بدون تشویش می‌بارید

بدون ترس عریانی

در دود ِ اضطراب ِ تو گم می‌شد

آه بهانه‌های تو گم شده‌اند

شمار برگ‌ها هرگز«

کتاب مجموعه شعر «سایه‌هایی شبیه من» از زیبا محیسناوی دریس - شاعر اهل بروجن - در 60 صفحه، به‌بهای 6000 تومان منتشر شده است.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید