تصویر برگزیده

پرده آخر این هفته رادیو گفت وگو؛

بررسی وضعیت سالن های تئاتر در رادیو گفت وگو

آرتنا: تئاتر يکی ازهنرهای هفتگانه است .کسانی که درباره بوجود آمدن تئاتر جستجو کرده اند مي گويند سر چشمه آن از آيين هاست . مثل مراسم عروسی يا مراسم سينه زنی در ماه محرم در ايران است .

به گزارش «آرتنا»،تئاتر در مقايسه با هنرهای ديگر امکانات زيادی دارد برای اينکه از هنرهای ديگر مثل نقاشی ، ادبيات ، معماری ، موسيقی و ... در آن استفاده می شود و برای رسیدن به اجرای یک تئاتر زیبا فضای مناسب اولین رُکن این کار است. بر همین اساس در برنامه پرده آخر این هفته ، موضوع تجهیز و امکانات استاندارد سالنهای تئاتر و سالن های تئاتر فرسوده؛ با حضور خانم پریسا مقتدی، رئیس مجموعه تئاترهای شهر و آقایان امیرحسین حریری ، رئیس تئاترمولوی و محمد قدس تهیه کننده تئاتر  بررسی خواهد شد.

بـرنامه پـرده آخـر بـه تـهیـه کنندگی فـرهاد دهنـوی، روز جـمعـه 20 فـروردیـن 95 سـاعـت 16:00 از شبکه رادیویی گفت و گو پخش می شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید