خبرگزاری هنر - آرتنا

انتصاب در شبكه نمايش ؛

قائم مقام شبكه نمايش معرفي شد

آرتنا: علي اكبر كاظمي به عنوان قائم مقام شبكه نمايش منصوب شد.

به گزارش«آرتنا»،حسين كرمي مدير شبكه نمايش، علي اكبر كاظمي را به عنوان قائم مقام اين شبكه منصوب كرد.

در حكم كرمي براي انتصاب قائم مقام شبكه نمايش آمده است: " لازم است با تقويت برنامه ريزي و طرح و برنامه و ارتباط مستمر با مخاطبان و نيز نظارت كمي و كيفي بر توليدات شبكه، تلاش كنيد شبكه نمايش موفق تر از گذشته در مسير تحقق اهداف راهبردي سازمان گام بردارد."

 وي در انتهاي اين حكم، همچنين از زحمات هاشم رضايت كه پيش از اين قائم مقام شبكه نمايش بود، قدرداني كرده اس

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید