خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

گفت و گوی علمی این هفته رادیو گفت و گو ؛

جایگاه علم لیزر در صنعت و زندگی

آرتنا: برنامه گفت و گوی اقتصادی به تهیه کنندگی نادر بنی صفار، روز شنبه 21/1/95 ساعت 21:00 از شبکه رادیویی گفت و گو پخش می شود.

به گزارش «آرتنا»،صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی گفت: با توجه به وسعت و گستردگی کاربرد علوم و فنون لیزر در صنایع گوناگون از جمله صنایع راهبردی، استفاده از فناوری لیزر در زمره ضروریات توسعه و پیشرفت ایران اسلامی قرار دارد.

بر همین اساس در برنامه گفت وگوی علمی شنبه 21/1/95 ، موضوع علم فیزیک ، اهمیت لیزر و ظرفیت های علم لیزر و همچنین تأثیراتی که علم لیزر در صنعت و پیشرفت جوامع دارد با حضور آقایان دکتر غلامرضا عباد، و دکتر غلامعلی فیروز از استادان دانشگاه و محقق در این زمینه بررسی خواهد شد.

برنامه گفت و گوی اقتصادی به تهیه کنندگی نادر بنی صفار، روز شنبه 21/1/95 ساعت 21:00  از شبکه رادیویی گفت و گو پخش می شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید