تصویر برگزیده

از شبکه رادیویی گفت و گو ؛

حیاط خلوت این هفته میزبان احمد آریا منش مبدع خط کرشمه و سفیر

آرتنا: بـرنامه حیاط خلوت به تهیه کنندگی زهـرا بحریّـه، روز یکشنبه 22/1/95 سـاعت 6:00 بـامداد از شبکه رادیویی گفت و گو پخش می شود

به گزارش «آرتنا»،با نگاه اجمالی به پیشینه هنر خوشنویسی ایرانیان به ویژه هنر اسلامی، متوجه خواهیم شد بسیاری از خطوط مختلف به وسیله ایرانیان ابداع و یا تکمیل شده است. پس از مطرح ترین ابداع خوشنویسان ایرانی که همان خط نستعلیق است، در حال حاضر شاهد بروز عرصه هنر جدیدی با عنوان خط معلی و نقاشیخط هستیم که با تلفیق آن با نقاشی و استفاده از رنگ های الوان، بدیهه پردازی در خوشنویسی را به ارمغان می آورد.

این هنر، با ذوق هنرمندی که نقاشی را نیز درک کرده و از آن آگاهی دارد، تلفیق شده است. و این موضوع در جایی بروز پیدا می کند که هنرمند به هر دو مقوله نقاشی و خط وقوف کامل پیدا کرده باشد؛ یعنی هنرمند هم از نقاشی و هم از خط به نقطه عطفی رسیده باشد.

بـر همیـن اسـاس در ایـن بـرنامه از حـیـاط خـلوت، بـا گذری بـر زندگی علمی، هنری، کاری و خانوادگی استاد آریامنش از اساتید بنام خط نقاشی و سبک های خطاطی که ایشان مبـدع آن بـوده اند آشنا خواهیم شد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید