ماه رمضان
تصویر برگزیده

حمید گرمابی نماینده منتخب مردم نیشابور ؛

آموزه های عطار نیشابوری برای انسانِ معاصر گرانبها و کارا است

آرتنا: حمید گرمابی:شیخ فریدالدّین عطّار نیشابوری، اندیشمند، عارف و شاعری بزرگ است که میراثِ او در دو حوزه ی نظم و نثر، الگویِ بسیاری از پسینیانِ وی بوده و آموزه های او برای انسانِ معاصر نیز، گرانبها و کارا است.

zoom
آموزه های  عطار نیشابوری  برای انسانِ معاصر گرانبها و کارا است

به گزارش «آرتنا»،حمید گرمابی نماینده منتخب مردم نیشابور و فیروزه در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با اعلام اين مطلب اظهار كرد:  امتدادِ فرهنگی یک جامعه و برقراری توسعه ی پایدار، نیازمندِ داشتنِ اجتماعی بلند مدّت است که حافظه ی فرهنگی و تمدّنی اش همواره پویا و کنش مند باشد. نمی توان چشم به تغییرِ آینده¬ی جامعه گشود مگر در پیوندی استوار با گذشته. تغییر آینده در یادآوری گذشته و پندگیری از آن نهفته است.

وی گفت: بختی بلند و نیکوست که فرهنگ و تمدّنی کهن، سایه بر زندگیِ آدمی انداخته باشد. بنیادی ترین تکلیف مردم کهن شهرها نیز آن است که غبارِ عادت را از آیینه یِ فرهنگ خویش زدوده و از کهنه شدنِ میراثِ کهن خویش جلوگیری نمایند.

نماینده منتخب مردم نیشابور و فیروزه  خاطرنشان کرد: نیشابور، با ثبت دو روز ملّی در تقویم رسمی کشور، به نام دو اندیشمند و شاعر بزرگ، خیّام و عطّار، سهمی به سزا در نگهداریِ میراث کهن ایران و ایرانیان ایفا می کند واین دو روز، همچون دو دروازه ی بزرگ برای ورود به میدان گفت و گو با جهان بوده و پی بردن به اهمّیّت بهره مندی از چنین امکانی هنگامی است که می بینیم همسایگان مان در آتشِ خشم و تعصّب و یکسونگری می سوزند و "جهان در هم افتاده چون مویِ زنگی".

حمید گرمابی  یادآورشد: شیخ فریدالدّین عطّار نیشابوری، اندیشمند، عارف و شاعری بزرگ است که میراثِ او در دو حوزه ی نظم و نثر، الگویِ بسیاری از پسینیانِ وی بوده و آموزه هایش برای انسانِ معاصر نیز، گرانبها و کارا است. امروز نیز می توان با بهره گیری از ایده ی سیمرغ و ارج نهادن به هویّت ِ فردیِ شهروندان، جمعیّتی را فراهم آورد که هدفی یکسان را دنبال می کنند. مردمانی که با وجودِ تفاوت ها، دست در دستِ یکدیگر به سوی همانندی پیش رفته و همچون مرغانی که بال در بالِ هم داده اند، تا قافِ حقیقت که آشیانه ی سیمرغِ یگانگی است پرواز می کنند.

منتخب مردم نیشابور و فیروزه در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی  عنوان کرد: عطّار و آموزه هایش می تواند محملی باشد برای برقراریِ دیپلماسیِ فرهنگی و دریچه ای برای همکاری با جهان. مرز جغرافیای اندیشه ی عطّار بسیار گسترده تر از خاور و باختر بوده و آغوشی است گشوده برای در بر گرفتنِ اندیشه های گوناگون. باید بکوشیم، پاسداشتِ این بزرگمرد و دیگر فرهیختگانِ میهن اسلامی مان را محدود به برگزاریِ برنامه های تقویمی نکرده و از این توان و امکان برای بهبود بخشیدن به زندگیِ نوعِ بشر کمک بگیریم.

 وی تصریح کرد: بارِ دیگر 25 فروردین، روز بزرگداشتِ شیخ فریدالدّین عطّار نیشابوری را به همه ی ایرانیان تبریک گفته و آرزومند روزهایی روشن تر در تمام زمینه ها برای میهن اسلامی مان هستم.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید