تصویر برگزیده

در رادیو گفت وگو ارزیابی می شود ؛

توانمندیها و چالش های عرصه دندان پزشکی

آرتنا: دوشنبه 23فروردین ، بررسی چالش های حوزه بهداشت، دهان و دندان و دستاوردهای ایران و فن آوری های نوین دندان پزشکی از محورهای گفت و گو دررادیـو گفت و گو است.

به گزارش«آرتنا»،در گفت وگوی علمی دوشنبه 23فروردین ، بررسی چالش های حوزه بهداشت، دهان و دندان و دستاوردهای ایران و فن آوری های نوین دندان پزشکی از محورهای این گفت و گو است.

مـوضـوعاتی چون، مشکلات عرصه دندانپزشکی وضعیت بهداشت دندان ودهان ، بــا حضور آقایان دکتر بهزاد هوشمند، رئیس انجمن علمی تیودنتال، مسعود مجاهدی نسب استاد دانشگاه و باقر شهنی زاده، رئیس انجمن دندان پزشکان عمومی  بررسی می شود.

ایـن گفت وگو بـه تـهیـه کنندگی نادر بنی صفار ، و اجـرای محمد رضا رادمهر  امـشـب سـاعـت 21:00 از شبکه رادیـویی گفت و گو پخش می شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید