تصویر برگزیده

گفت وگوی فرهنگی، رادیو گفت وگو؛

فضای مجازی وهویت های مجازی

آرتنا: گفت و گوی فرهنگی دوشنبه 23 فروردین با محوریت فضای مجازی وهویت های مجازی وآسیب های آن nvرادیو گفت وگو بررسی می شود.

به گزارش «آرتنا»،فضای مجازیِ شبکه های اجتماعی اینترنتی یکی از مهم ترین ابزارها برای نمود یافتن اثرات جهانی‌شدن است. این فضای مجازی عرصه وسیعی از اطلاعات و نمود های مختلف معنایی را ایجاد می کند. افراد در مواجهه با این فضا و تکثر منابع در ساخت هویت، دچار تعلیق (به معنی معلق بودن و سردرگمی) می‏شوند.

از بین رفتن زمان و مکان و نقش بیشتر فضا در دنیای مجازی تجلی آشکاری دارد. افراد در مواجهه با این فضای دوم، بنیان های هویت خود را متزلزل می بینند و دچار تردید و اضطراب می شوند.

گفت و گوی فرهنگی دوشنبه 23 فروردین که با محوریت فضای مجازی وهویت های مجازی وآسیب های آن  با حضـور آقایـان  دکتـر منصور ساعی ، استـاد دانشگاه عـلامه ، دکتـر بـابـازاده ،  استـاد دانشگاه و دکتر عطا الله ابطحی،  استاد دانشگاه بررسی می شود.

همچنین درخصوص تشکیل هویت پست مدرن ، هویت مجازی ودروغین و بدبینی عمومی استفاده کنندگان ازفضای مجازی نیز گفت وگو خواهد شد.

برنامه گفت وگوی فرهنگی به تهیه کنندگی معصومه اسماعیل نژاد ، و اجرای حسین نعمتی  امشب سـاعت 20:00 از شبکه رادیویی گفت و گو پخش می شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید