خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

در نمایشگاه بیست و نهم ؛

اشتباه تاریخی مصدق

آرتنا: موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت کتاب "اشتباه تاریخی مصدق" را در قطع وزیری و 256 صفحه در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در معرض دید علاقمندان قرار خواهد داد.

به گزارش «آرتنا»،موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت کتاب "اشتباه تاریخی مصدق" را در معرض دید علاقمندان قرار خواهد داد.

رضا شاه را در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران جستجو کنید!!!

موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت همچنین کتاب "رضا شاه در 190 قاب تصویر"  را در قطع وزيري و 756 صفحه  به بیست و نهمین نمایشگاه بین­ المللی کتاب تهران خواهد آورد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید