تصویر برگزیده

انتصاب در صداوسیما ؛

مدير ارتباط با نهاد ها و سازمان ها در روابط عمومي رسانه ملي منصوب شد

آرتنا: مديركل روابط عمومي رسانه ملي در حكمي محمد تقي دُرنشان را به سمت "مدير ارتباط با نهاد ها و سازمان ها" در اين اداره كل منصوب كرد.

به گزارش«آرتنا»، دكتر نعمتي در حكمي با توجه به ساختار و وظايف جديد اداره كل روابط عمومي سازمان صدا و سيما و ضرورت برقراري ارتباط موثر و كارآمد با سازمان ها و نهاد ها ، محمد تقي درنشان را به اين سمت منصوب و وظايفي را بر عهده او گذاشته است .

وي در اين حكم مدير جديد اين واحد را بر زمينه سازي براي ارتباط مناسب و بهينه با سازمان ها و نهاد ها موظف و بر مواردي چون زمينه سازي مشاركت بيشتر وزارت خانه ها و سازمان ها در توليدبرنامه هاي راديويي و تلويزيوني ،زمينه سازي بازديد گروه هاي مختلف مردمي از فعاليت ها،برنامه ها و طرح هاي سازمان با هدف آشنايي هرچه بيشتر بازديد كنندگان با فعاليت هاي رسانه ملي و افزايش هم افزايي ميان روابط عمومي هاي سازمان تاكيد كرده است .

دكتر نعمتي همچنين از مصطفي محسني كه پيش از اين عهده دار مديريت اين واحد بود قدرداني كرده است .

محمد تقي دُرنشان مدرك كارشناسي ارشد خود را در رشته مديريت رسانه از دانشگاه تهران دريافت كرده و علاوه بر خدمت در سمت هايي چون مديركلي پخش شبكه جام جم و مديريت توليد مركز امور بين الملل، سابقه تدريس در دانشگاه در رشته هاي ارتباطات و سينما را نيز دارد

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید