خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

جابـر عناصری؛

پدر تعزیه ایران در بستر بیماری

آرتنا: جابـر عناصری تعزیه شناس، پژوهشگر فرهنگ عامه و دکترای فلسفه در بستر بیماری است.

به گزارش «آرتنا»،جابر عناصری سابقه تدریس در دو دانشگاه هنر تهران - دانشکده سینما و تئاتر - و پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران را داراست.

جابر عناصری در سال 1324 در محله معمار اردبیل به دنیا آمد. پدرش کربلایی علی عناصری از شبیه‌خوانان بود. جابر عناصری تحصیلات مقدماتی را در شهر اردبیل و تحصیلات متوسطه را در دارالفنون تهران با کسب مقام اول در رشته ادبی در میان تمامی دانش آموزان ایران به انجام رساند و سپس وارد دانشگاه تهران شد و تا سطح دکتری فلسفه و علوم تربیتی در ایران و کسب تخصص در انگلستان (دانشگاه لندن) به تحصیل ادامه داد.

وی از طرف مراکز فرهنگی بخاطر فعالیتهایش در عرصه هنر تعزیه و شبیه‌خوانی لوح ویژه «پدر تعزیه» دانشگاهی ایران را دریافت کرد.

از وی تعداد زیادی کتاب در حوزه تعزیه منتشر شده است که می‌توان به ت‍ران‍ه‌ه‍ای‌ م‍ق‍اوم‍ت‌، ت‍ع‍زی‍ه‌: ن‍م‍ای‍ش‌ م‍ص‍ی‍ب‍ت‌، جنگ تعزیه، درآم‍دی‌ ب‍ر ن‍م‍ای‍ش‌ و ن‍ی‍ای‍ش‌ در ای‍ران‌، سلطان علی‌بن‌موسی‌الرضا، س‍ل‍طان‌ ک‍رب‍لا: ش‍رح‌ واق‍ع‍ه‌ ع‍اش‍ورا و آئ‍ی‍ن‌ه‍ای‌ س‍وگ‍واری‌ اب‍اع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌) در ای‍ران‌، شبیه‌نامه: دیر مکافات، شبیه‌نامه امام‌زاده‌ صالح‌الحسنی (ع)، ش‍ب‍ی‍ه‌ن‍ام‍ه‌ ح‍ض‍رت‌ ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ و ... اشاره کرد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید