خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

در بیست و نهمین دوره نمایشگاه کتاب تهران ؛

قدیانی با 2260 عنوان کتاب به نمایشگاه بین المللی می آید

آرتنا: قدیانی در بیست و نهمین دوره ی نمایشگاه با 2260 عنوان کتاب میزبان علاقه مندان خواهد بود که از این تعداد 236 عنوان چاپ اول می باشد.

به گزارش «آرتنا» این مؤسسه که هر سال در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضوری فعال و پرتوان داشته، در بیست و نهمین دوره ی نمایشگاه نیز با 2260 عنوان کتاب میزبان علاقه مندان خواهد بود. که از این تعداد 236 عنوان چاپ اول می باشد.

مؤسسه ی انتشارات قدیانی،توانسته درسال 94و ابتدای سال 95 تا بیست و نهمین دوره نمایشگاه بین المللی تهران تعداد 236 عنوان کتاب چاپ اول را به بازار نشر کشور عرضه نماید. از این تعداد 133 عنوان به تألیفی ها اختصاص داده شده است که این مسأله با توجه به غلبه ی ترجمه بر تألیف در صنعت نشر کشور، امیدوار کننده است.

 شایان ذکر است که 61 عنوان از چاپ اولی ها در اردیبهشت 95 به چاپ رسیده است. البته کتاب های نشر قدیانی تنها به چاپ اولی های آن محدود نمی شود بلکه 2024 عنوان از کتاب هایی که این مؤسسه در بیست و نهمین دوره ی نمایشگاه ارائه می دهد جزو تجدید چاپی ها می باشد.

بیست و نهمین دوره از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از 15 تا 25 اردیبهشت ماه در شهر آفتاب برگزار خواهد شد که انتشارات قدیانی میزبان کودکان و نوجوانان و مراجعه کنندگان از سراسر کشور می باشد.

گفتنی است که با مراجعه به نشانی اینترنتی www.ghadyani.org می توانید از تمام آثار منتشر شده از سوی این مؤسسه فرهنگی با خبر شوید.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید