خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

در گفت وگوی علمی ؛

بررسی یکپارچه سازی نظام پژوهشی

آرتنا: حـیـاط خـلوت امشب 28 فروردین سـاعت 21:00 از شبکه رادیویی گفت و گو پخش می شود

به گزارش «آرتنا»،در دنیای امروز، دانایی یکی از محور‌ها و شاخص‌های اصلی پیشرفت و تعالی هر جامعه به شمار می‌رود. سنجش سطح دانایی به میزان تولید و مصرف اطلاعات و گسترش دانایی به دسترسی سریع و آسان به منابع علمی موثق وابسته است. دانسته‌های ما یا با مطالعه منابع اطلاعاتی موجود و یا بنا به پژوهش‌هایی که خود انجام می‌دهیم، به دست می‌آید.

اگر این دانسته‌ها بر پایه نتایج پژوهش‌های قبلی باشد، در واقع به مصرف اطلاعات پرداخته‌ایم و اگر مبتنی بر مشاهدات و تحلیل‌های جاری باشد، تلاش ما به تولید اطلاعات منجر شده است؛ بنابراین، منبع اصلی تولید اطلاعات و دانش جدید در واقع حاصل فعالیت‌های پژوهشی است که انجام می‌گیرد.

بـر همیـن اسـاس در ایـن بـرنامه از حـیـاط خـلوت، بـا عنوان اهمیت پژوهش ، الزامات پژوهش و چالش های پیش رو با حضور آقایان دکترپیمان صالحی رییس مرکزطرح های کلان ملی فناوری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری ، دکتر سیدحسن قدسی پورعضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دکتررضا عامری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران این موضوع بررسی خواهد شد.

بـرنامه گفت وگوی علمی به تهیه کنندگی سید محمد احمدی و اجرای دکترسید مهدی مهدی نژاد نوری امشب 28 فروردین  سـاعت 21:00 از شبکه رادیویی گفت و گو پخش می شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید