خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

مناظره رادیو گفت وگو؛

حذف سازمان نظام مهندسی از گردونه ساخت و ساز

آرتنا: مناظره باید ها و نبایدها در نظام مهندسی شنبه 28 فـروردیـن از شبکه رادیویی گفت و گو پخش می شود

به گزارش «آرتنا»،سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمانی غیردولتی است که در جهت تحقق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ به صورت رسمی تاسیس گردید. سازمان نظام مهندسی برای مرتفع کردن موارد خواسته شده در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان سال ۱۳۷۴ تاسیس شد تا اهداف کلی زیر را برآورده کند. مهندس فنی و متخصص ساختمان در راس هرم سازندگی قرا گیرند و صاحبان مهارت‌های فنی در سطوح میانی و کارگران فنی بدنه هرم فنی ساخت و ساز ساختمان‌سازی در ایران را تشکیل دهند.

ایجاد یک جامعه حرفه‌ای مولد ثروت، رفاه، دانش و هنر برای اعضای آن مراقبت از ایمنی، بهداشت و آسایش محیط‌های مسکونی و مدیرت خردمندانه توسعه سالم فضاهای زیستی به کمک مهندسان طراح و نظارت کلی سازمان نظام مهندسی ساختمان و ارتقای توان سازندگی و نوآوری در صنعت ساختمان در سطح ملی و منطقه‌ای و ایجاد بستری برای رقابت‌های بین‌المللی.

بـر همیـن اسـاس مناظره شنبه 28 فـروردیـن بـا بررسی مـوضـوعاتی همچون باید ها و نبایدها در نظام مهندسی، لزوم نظارت بر ساخت وساز و دلایل موجودیت و حذف این سیستم ، بــا حضـور  مهندس بهمن مومنی مقدم، عضو سازمان نظام مهندسی ، مهندس ابراهیم داد سرشت شهرداری تهران و مهندس علیرضا خسروی،  نماینده مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.

این مناظره به تهیه کنندگی بهزاد محمود زاده ، و اجرای احمد توکلی  امروز سـاعت 16:00 از شبکه رادیویی گفت و گو پخش می شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید