تصویر برگزیده

در رادیو گفت وگو؛

اینک زمان بسیار مهیجی در ژنتیک انسانی و پزشکی است

آرتنا: امـشـب در بـرنامه شبانگاهی اینجا چـراغی روشـن است مـوضـوع ژنتیک انـسـانی بررسی می شود.

به گزارش«آرتنا»،ژن‌شناسی پزشکی یا ژنتیک پزشکی یکی از رشته‌های تخصصی پزشکی است. دانش مطالعه انتقال صفات از یک نسل به نسل دیگر است. دانش بررسی صفات از یک نسل به نسل دیگر در انسان را ژنتیک انسانی می‌نامند. شاخه‌ای از ژنتیک انسانی که انتقال یک صفت از نسلی به نسل دیگر را در انسان و در ارتباط با سلامت و بیماری مورد بررسی قرار می‌دهد ژنتیک پزشکی می‌نامند.

در بـرنامه شبانگاهی اینجا چـراغی روشـن است (30 فـروردین) مـوضـوع ژنتیک انـسـانی ، بــا حضورآقایان دکتر محمود تولایی،  دکتر مسعود هوشمند، دکتر سیروس زینلی و دکتر فروزنده محجوبی  کارشناس در این حوزه بررسی می شود.

ایـن گفت وگو بـه تـهیـه کنندگی بهزاد محمود زاده ، و اجـرای بهرام یزدانی امـشـب سـاعـت 22:00 بطور زنده از شبکه رادیـویی گفت و گو پخش می شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید