خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

درگفت وگوی اجتماعی؛

جواب گوی حقوق مصرف کننده ها کیست!؟

آرتنا: گفت وگو اجتماعی بااجـرای احمد تـوکلی، امروز سـاعـت 13:30 از شبکه رادیـویی گفت و گو پخش می شود.

به گزارش«آرتنا»،گاهی در رسانه های دیداری و شنیداری سخن از حقوق مصرف کنندگان شنیده می شود و حتی در رسانه های مکتوب نیز از آن زیاد یاد می شود. عموم مردم با مطالب زیادی برخورد می کنند مبنی بر اینکه اقداماتی جهت رعایت حقوق مصرف کنندگان انجام شده یا انجام خواهد شد. اما به راستی این حقوق چیست و از کجا آمده است؟ این حقوق چگونه ایجاد شده و با چه ارگانی مرتبط است؟ و شاید سوالی که پیش از همه این سوالات به ذهن متبادر شود این است که اصلا مصرف کننده کیست؟

گفت وگوی اجتماعی دوشنبه 30 فروردین بـا بررسی مـوضـوعاتی چون، حقوق مصرف کننده چالش ها وراه کارها، تقا ضای بازار و و نیاز مصرف کننده، بــا حضور آقایان مهندس مجید ارغندی پور از سازمان حمایت ازمصرف کننده ، مهندس صادق بشیری معاون کالاوخدمات انجمن حمایت ا زمصرف کننده و محمد علی اسفنانی عضوکمیسیون قضایی مجلس  و مهندس محمد حسن نعمت الهی، کارشناس بازرگانی این موارد بررسی می شود.

ایـن گفت وگو بـه تـهیـه کنندگی فرهاد دهنوی  و اجـرای احمد تـوکلی،  امروز سـاعـت 13:30  از  شبکه رادیـویی گفت و گو پخش می شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید