تصویر برگزیده

برای سیزدهمین مرتبه

کتابی از علامه حسن‌زاده آملی منتشر شد

آرتنا: کتاب «انسان در عرف عارفان» اثر علامه حسن‌زاده آملی برای سیزدهمین مرتبه توسط انتشارات سروش منتشر شد.

به گزارش «آرتنا»،چاپ سیزدهم کتاب «انسان در عرف عرفان» تألیف علامه حسن حسن‌زاده آملی از سوی انتشارات سروش وارد بازار نشر شد.

این کتاب رساله‌ای پیرامون موضوع انسان در عرف عرفان از دیدگاه قرآن کریم و اخبار وسایط فیض الهی است که توسط استاد آیت‌الله حسن حسن‌زاده آملی در چهار فصل با عناوین در تعریف انسان، مراد از عرفان در موضوع رساله، تمثلات و القاءات سبوحی، اصول ایقانی تدوین شده است.

نویسنده ارجمند این اثر را مانند سایر آثار عالمانه خویش، ساده و در خور همگان به رشته تحریر درآورده است. مراد از عرفان در موضوع رساله، عرفان به توحید صمدی است، عارف بالله است و همچنین عرفان اصیل انسان ساز، منطق وحی به نام قرآن کریم است و آنچه را که امامان معصوم(ع) در بیان این امر فرموده‌اند. در واقع همه آنها تفسیر انفسی قرآن کریم‌اند.

انسان را نیز در عرف منطق، حیوان ناطق تعریف کرده‌اند، اما انسان در عرف عرفان کسی است که لیاقت‌ها و قابلیت‌هایی دارد که چون به فضیلت برسند و او را متّصف به صفات ربوبی و محاسن اخلاق و محامد آداب کنند، او دیگر همان حیوان ناطق نیست؛ بلکه انسان واقعی حقیقی است.

نویسنده برخی رویدادهای سلوک عرفان عملی خود را نیز در نیمه کتاب شرح داده و سپس در نیمه دیگر، اصول مستنبط از آنها و متفرّع بر آنها را بیان کرده است.

چاپ سیزدهم کتاب «انسان در عرف عرفان» در 139 صفحه و با قیمت 7500 تومان از سوی انتشارات سروش منتشر و در اختیار علاقه‌مندان به مباحث دینی و عرفانی قرار گرفت.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید