تصویر برگزیده

گفت وگوی علمی رادیو گفت وگو؛

آزمون های ملی و تعیین سطح دانشجویان

آرتنا: امروزه علم همه شاخه هاي حيات بشر را در نورديده است و تا اعماق جهان هستي در تمامي ابعاد به كنكاش پرداخته و ميرود تا مجهولات خود را به معلومات تبديل نمايد. با این حال هنوز هم در بسیاری از موارد آزمونها و امتحانات تعیین کننده میزان علم هستند.

به گزارش «آرتنا»، در ایـن بـرنامه از گفت وگوی علمی ، بـا عنوان بررسی آزمون های ملی با نگاه به تحصیلات تکمیلی و چاشها و فرصتها با حضور آقایان دکتر حسین نادری منش، معاون سابق ازموشی وزارت علوم ، دکتر حسن زمانیان هیئت علمی دانشگاه لرستان و دکتر ابوالفضل حسنی هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس بررسی خواهد شد.

بـرنامه گفت وگوی علمی به تهیه کنندگی سید محمد احمدی 1 اردیبهشت سـاعت 21:00 از شبکه رادیویی گفت و گو پخش می شود.

                                                                           

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید