تصویر برگزیده

مرادی :

هم افزایی بین دستگاه هافرهنگی واقتصادی مهمترین عامل تحقق اقتصادمقاومتی

آرتنا: رئیس حوزه هنری استان کردستان گفت : اقتصاد وفرهنگ در تمام دنیا باهم عجین گشته و برای تحقق بخشی اقتصاد مقاومتی دستگاه های فرهنگی واقتصادی باید همراستا با هم فعالیت نمایند .

به گزارش «آرتنا»، امین مرادی  صبح امروز چهارشنبه 1 اردیبهشت ماه 95 در نشستی با مسئولین استانی ، هنرمندان و پرسنل حوزه هنری استان کردستان در محل پردیس سینمایی بهمن سنندج که به منظور بررسی نقش هنر در اقتصاد مقاومتی برگزار شد ضمن اعلام این موضوع گفت :فرهنگ راهگشاترین عامل توسعه در تمامی دوران ها و  هنر مهمترین و مؤثرترین ابزار توسعه فرهنگی و اقتصادی در کشور است .

وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری در خصوص توجه به اقتصاد مقاومتی گفت : اقتصاد مقاومتی زمینه دست یابی کشور را به تکنو لوژی و فن آوری های روز مهیا خواهد نمود و کشور را از وابستگی  فنی و تکنولوژیکی به کشورهای استعمارگر بی نیاز خواهد نمود که قطعاً تحقق بخشی به آن نیاز عزم و اقدام جدی و عمل نمودن تمامی آحاد جامعه به مؤلفه های آن می باشدنه صرفاً تکرار شعاری عنوان سال.

وی با اشاره به جایگاه هنر در توسعه فرهنگی این امر گفت : پتانسیل های ارزنده و استعدادهای درخشان هنری استان و کشور در این زمینه می توانند به عنوان یار اصلی اقتصاد در این زمینه توسعه کشور را بر اساس سند چشم انداز رقم بزنند که این امر مستلزم هم افزایی متولیان امر می باشد .

رئیس حوزه هنری استان کردستان گفت : وضعیت با ثبات و امنیت امروز ایران اسلامی بهترین فرصت برای تحقق بخشی سیاستهای اصولی تدوین شده در سند چشم انداز 1404 می باشد و در این بین هنرمندان با نگرش والایی که دارند بهترین پتانسیل کشورمحسوب می گردند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید