خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

با حکم معاون سیما؛

«محمدمهدی قاسمی» مدیرکل طرح و برنامه سیما شد

آرتنا: معاون سیما با صدور حکمی «محمدمهدی قاسمی» را به سمت مدیرکل طرح و برنامه منصوب کرد.

به گزارش «آرتنا»،«علی اصغر پورمحمدی» مدیر سابق شبکه شما به سمت مدیرکل طرح و برنامه سیما منصوب شد.

بنا بر این گزارش، در متن حکم پورمحمدی خطاب به قاسمی آمده است:

نظر به تعهد، تجربه و سوابق ارزشمند جنابعالی در رسانه ملی به موجب این حکم به سمت «مدیرکل طرح و برنامه سیما» منصوب می‌شوید.

مأموریت جناب‌عالی ساماندهی، هماهنگی و تقویت امور طرح و برنامه، ارزیابی برنامه‌های حوزه سیما و انجام پژوهش‌های کاربردی به منظور تحقق سیاست‌ها و اهداف رسانه ملی در امور برنامه‌سازی است.

اهم وظایف کلی شما بدین شرح است:

۱- تدوین سیاست‌های محتوایی برنامه‌های سیما براساس راهبردهای رسانه و سیاست‌های کلان سازمان.

۲- تبیین اهداف و اولویت‌های برنامه‌ای هر یک از شبکه‌ها و مراکز برنامه‌ساز سیما و تفکیک نقش آنها با توجه به ماموریت تعریف شده.

۳- ابلاغ سیاست‌ها، اصول و ضوابط تولید و پخش معاونت سیما به شبکه‌ها و مراکز برنامه‌ساز سیما.

۴- تهیه و تدوین شاخص‌های قابل اندازه‌گیری تولید به تفکیک طبقه و ساختار.

۵- تعامل با معاونت برنامه‌ریزی و منابع مالی سازمان در زمینه تهیه و تدوین راهبردها و سیاست‌های برنامه‌ای.

۶- تطبیق و بررسی تخصصی طرح‌های غیرنمایشی حوزه سیما و صدور مجوز تولید.

۷-ارزیابی مستمر و منظم برنامه‌های سیما و ارائه نتایج آن به معاونت و شبکه‌های مربوطه.

۸- نیازسنجی پژوهشی از نظر محتوا، ساختار، طبقه و هدف با همکاری شبکه‌ها و مراکز سیما.

۹- سفارش پژوهش‌ها و مطالعات مورد نیاز سیما به مرکز پژوهش و سنجش افکار و سایر مراجع سازمانی.

۱۰- هماهنگی و تعامل روش‌مند با مدیریت‌های طرح و برنامه شبکه‌ها و مراکز برنامه‌ساز.

در انتهای این حکم پورمحمدی همچنین از زحمات «علی اصغر داود آبادی» برای سامان‌دهی آن اداره کل در ساختار جدید قدردانی کرده است.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید