خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

به منظور بهتر شدن فضای شهر آفتاب؛

سازمان زیباسازی شهر تهران، تخم مرغ های رنگی رادرشهر آفتاب جانمایی کرد

آرتنا: سازمان زیباسازی شهر تهران به منظور بهتر شدن فضای شهر آفتاب تخم مرغ های رنگی را در این محل جانمایی کرد.

به گزارش«آرتنا»،با راه اندازه شهر آفتاب، تخم مرغ های رنگی که از سطح شهر جمع آوری شده بود به این محل منتقل شد.

لازم به ذکر است این تخم مرغ ها تا پایان دوره برگزاری نمایشگاه کتاب برای هرچه بهتر شدن فضای نمایشگاه در این محل باقی می ماند.

گفتنی است تخم مرغ های رنگی در طرح بهارستان با موضوع استقبال از بهار از سوی هنرمندان رنگ آمیزی شد و در فروردین ماه در سطح شهر قرار داشت که با توجه به اتمام این جشنواره، جمع آوری شد.

گفتنی است سازمان زیباسازی شهر تهران برای هرچه بهتر شده فضای شهر آفتاب موضوع بهبود فضای این محوطه را دردستور کار خود دارد که در اولین گام اقدام به جانمایی تخم مرغ های رنگی دراین محل کرده است.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید