خبرگزاری هنر - آرتنا

درگفت وگوی اجتماعی؛

اعمال قانون راهی برای کنترل مصرف دخانیات

آرتنا: گفت وگوی اجتماعی دوشنبه 6 اردیبهشت بـا بررسی مـوضـوعاتی چون، نقد و بررسی قانون جامع کنترل دخانیات و... بررسی می شود.

به گزارش«آرتنا»،گفت وگوی اجتماعی دوشنبه 6 اردیبهشت بـا بررسی مـوضـوعاتی چون، نقد و بررسی قانون جامع کنترل دخانیات ، دلایل اجرایی نشدن یا اجرای ناقص قانون ،  ضمانت ها یا جرایم قانون جامع چیست ، آیا قانون فعلی نیاز به بازنگری دارد و ...  بــا حضور آقایان دکتر حبیب امامی هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و عضو ستاد مبارزه با دخانیات ، دکتر علیرضا دقیقی مدیر عامل وکلای ایران زمین و دکتر عبدالرحمان رستمیان،عضو کمیسیون بهداشت بررسی می شود.

تنها سرطان ریه یا بیماریهای قلبی پیامدهای استعمال دخانیات نیست بلکه مجموعه‌ای از مسایل و مشکلات بهداشتی در ارتباط با مصرف مواد دخانی وجود دارد که می‌تواند به لحاظ شرایط جسمانی و مقاومت ایمنی در افراد سیگاری بروز می‌کند، که در این برنامه از گفت و گوی اجتماعی ،با حضور پزشکان در این خصوص گفت وگو خواهد شد.

متأسفانه استعمال دخانیات جزو یکی از تفریحات امروزی محسوب می شود ، که با نگاهی روانشناسی به این پدیده این مورد هم بر روی میز گفت و گو قرار خواهد گرفت.

ایـن گفت وگو بـه تـهیـه کنندگی فرهاد دهنوی  و اجـرای احمد تـوکلی،  امروز سـاعـت 13:30 از  شبکه رادیـویی گفت و گو پخش می شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید