خبرگزاری هنر - آرتنا

در شبکه مستند ؛

«افشای اسلام‌هراسی در فرانسه»

آرتنا: مستند «افشای اسلام‌هراسی در فرانسه» در خصوص دلایل اسلام هراسی گفتگو و تأثیر این پدیده بر زندگی مسلمانان فرانسه را بررسی می کند.

به گزارش«آرتنا»،مستند «افشای اسلام‌هراسی در فرانسه» با دانشگاهیان و فعالان مختلف اجتماعی در خصوص دلایل اسلام هراسی گفتگو و تأثیر این پدیده بر زندگی مسلمانان فرانسه را بررسی می کند.

«افشای اسلام هراسی در فرانسه» به این موضوع می پردازد که امروز در فرانسه اینطور وانمود می شود که اسلام تهدیدی جدی برای ارزش های فرانسوی است.

این مستند بررسی اسلام هراسی در فرانسه را در دستور کار دارد و این پدیده را از وجوه مختلف مورد بررسی قرار می دهد.

در بخشی از این اثر با دانشگاهیان و فعالان مختلف اجتماعی برای توضیح این پدیده و دلایل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک اسلام هراسی گفتگو می شود.

تاثیر منفی این سیاست ها بر زندگی مسلمانانی که در فرانسه و به خصوص حومه پاریس زندگی می کنند نیز در قالب این مستند مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

«افشای اسلام هراسی در فرانسه» دوشنبه ششم اردیبهشت ساعت 18 روی آنتن می رود و ساعت 8 روز هفتم اردیبهشت بازپخش می شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید