خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

درگفت وگوی اجتماعی؛

راهکارهای کاهش حوادث رانندگی بررسی می شود

آرتنا: گفت وگوی اجتماعی 7 اردیبهشت بـا بررسی مـوضـوعاتی چون بررسی وضعیت حوادث رانندگی وجاده ‌ای و علل آن و... از شبکه رادیویی گفت و گو پخش می شود

به گزارش«آرتنا»،گفت وگوی اجتماعی 7 اردیبهشت بـا بررسی مـوضـوعاتی چون بررسی وضعیت حوادث رانندگی وجاده ‌ای وعلل آن،نقش عوامل انسانی و جاده ای درتصادفات، تاثیرات کیفیت خودروها برتصادفات وخسارات دلایل آمار بالای تلفات جاده ای در ایران و... بــا حضـور مهندس مهدی مخبر، معاون دفتر ایمنی و ترافیک، سرهنگ علی اصغر مهدی،  معاون عملیات ترافیک ، مهندس علی عالی نهاری، معاون شرکت بازرسی و کیفیت استاندارد و دکتر مسعود دانشمند رییس هیئت مدیره کانون سراسری انجمن حمل و نقل بررسی می شود.

كارشناسان سه عامل تولید خودروهای با ایمنی پایین، خطر آفرین بودن جاده های كشور و همچنین پایین بودن سطح فرهنگ رانندگی را از علل تصادفات مرگبار عنوان می كنند ، که در این مناظره این عوامل بررسی خواهد شد.

این مناظره به تهیه کنندگی فرهاد دهنوی ، و اجرای احمد توکلی  امروز سـاعت 16:00 از شبکه رادیویی گفت و گو پخش می شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید