تصویر برگزیده

دربرنامه گفت وگوی فرهنگی؛

روابط نسلی وهویت در رادیو گفت وگو بررسی می شود

آرتنا: در برنامه گفت و گوی فرهنگی،شکاف و روابط نسل ها با هم،بطور زنده بررسی خواهد شد.

به گزارش «آرتنا»،در این برنامه از گفت و گوی فرهنگی شکاف و روابط نسل ها با هم بررسی خواهد شد. تفاوت هایی که در بعدهای مختلف فرهنگی، رفتاری و اجتماعی بین افراد نسل گذشته و نسل امروز دیده می شود.

بر همین اساس برنامه گفت وگوی فرهنگی امشب با موضوع روابط نسلی و هویت و ارزشها با حضور آقایان دکتراسماعیل فراهانی ازمرکزپژوهش های مجلس ، دکترحسین خزایی از پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی و دکترمنصورساعی بررسی می شود.

بـرنامه گفت وگـوی فـرهنگی بـه تهیه کنندگی معصومه اسماعیل نژاد، امشب 7 اردیبهشت 95 در ساعت  20:00 بطور زنده از شبکه رادیویی گفت وگو پخش خواهد شد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید