تصویر برگزیده

ناصر بخت ؛

کتاب «نمایش های شادی آور ایرانی»منتشر می شود

آرتنا: این نخستین کتابی است که این پژوهشگر به صورت مستقل به نمایش تخته حوضی پرداخته است.

به گزارش «آرتنا»،کتاب  پژوهشی نمایش های شادی آور ایرانی (تخته حوضی ) نوشته محمد حسین ناصر بخت  منتشر می شود. این نخستین کتابی است که این پژوهشگر به صورت مستقل به نمایش تخته حوضی پرداخته است.

محمدحسین ناصربخت گفت: اواخر سال گذشته چهار عنوان کتاب جدید از من منتشر شد که این کتاب ها برای نخستین بار در نمایشگاه کتاب ارائه خواهند شد. کتاب «حکایت مرده بی‌صاحب»، «آرش و کوهستان»، بازی نامه پژوهشی چهارگانه و سرگرمی های مردم تهران.

او افزود: در حال حاضر نیز دو عنوان کتاب آماده انتشار دارم که حاصل سال ها کار پژوهشی هستند و هنوز با ناشری قرارداد نبسته ام. این دو کتاب پژوهشی با عنوان نمایش شادی آور ایران در دوره قاجار و پهلوی در یک مجلد وکتاب کارنامه تحلیلی تئاتر از آغاز تا سال 1388 در دو مجلد هستند.

این پژوهشگر تئاتر با اشاره به کتاب نمایش شادی آور مردم ایران در دوره قاجار و پهلوی گفت: این کتاب حاصل سال ها کار پژوهشی درباره نمایش های شادی آور ایرانی ( تخته حوضی) در دوره قاجار و پهلوی است. در این کتاب تمام اسنادی که درباره نمایش تخته حوضی موجود است  را گردآوری  کرده ام؛البته برخی از این اسناد پیش از این منتشر شده اند، اما این اسناد در این کتاب با نگاه تحلیلی بررسی شده اند.

او افزود: نمایش های ایرانی ریشه در ایران باستان دارند و ریشه این نمایش ها را می توان در آئین سور جست وجو کرد؛ اما در دوره صفویه این گونه نمایشی با اقبال روبرو شد و اوج نمایش تخته حوضی را در دوره قاجارشاهد هستم و در دوره پهلوی با رواج گونه های دیگر نمایشی نمایش تخت حوضی اقبال پیشین خود را از دست می دهد.

ناصربخت ادامه داد: این کتاب در 500 صفحه منتشر خواهد شد و از سال 1387 تمرکز خود را بر روی این گونه نمایشی به صورت مستقل گذاشته ام و این پژوهش در سال 1389 کامل شد، اما در سال های اخیر دوباره مطالبی را به این کتاب اضافه کرده ام. این کتاب هفتمین کتاب پژوهشی من در حوزه نمایش های ایرانی به شمار می رود و نخستین کتابی است که به صورت اختصاصی درباره نمایش شادی آور ایرانی تخته حوضی نوشته ام.

او همچنین درباره کتاب کارنامه «تحلیلی تئاتر از آغاز تا سال 1388» گفت: این کتاب در دو مجلد منتشر خواهد شد و جلد نخست آن به تاریخ تحلیلی تئاتر از آغاز تا سال 1357 اختصاص دارد و جلد دوم آن دربرگیرنده تاریخ تحلیلی تئاتر از سال 1357 تا سال 1388 است که با نگاهی انتقادی و با رویکردی اجتماعی نوشته شده اند.

محمدحسین ناصربخت دارای مدرک دکترای پژوهش هنر از دانشگاه تربیت مدرس است. این هنرمند به‌جز نگارش نمایشنامه‌ و کارگردانی تئاتر، در حوزه مدیریت نیز مدتی اداره انتشارات نمایش را بر عهده داشته است.

«دفتر تعزیه: مجالس منسوب به میرانجم»، «نقش ‌پوشی در شبیه‌خوانی: اصول و قواعد بازیگری در شبیه‌خوانی»، «مجموعه مجالس تولد امام حسین (ع): وداع مدینه و حج بدل به عمره» (با همکاری داود فتحعلی بیگی) و مجموعه نمایشنامه‌های تالیفی «کنار ریل» و «قصه گرگ گرسنه» نام شماری از کتاب‌های منتشر شده ناصربخت است.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید