خبرگزاری هنر - آرتنا

سیدجمال ساداتیان:

بایدشناخت خوبی به موضوع«مدافعان‌حرم»میان هنرمندان ومردم ایجادشود

آرتنا: سیدجمال ساداتیان تهیه‌کننده سینمای ایران معتقد است جشنواره‌های موضوعی از جمله جشنواره فیلم «مدافعان‌حرم» به دلیل ارزیابی تخصصی موضوعات فرصت تمرکز بر یک امر مهم را فراهم می‌کنند.

به گزارش «آرتنا»،سیدجمال ساداتیان درباره کارکردها و خروجی جشنواره های موضوعی در ایران گفت: وقتی جشنواره ای فرهنگی و هنری در سطح عام برگزار می کنیم و موضوعاتی خاص هم در دل آن ها مطرح می شوند، به تبع آن موضوع نمی تواند به خوبی دیده شود. در حالی که جشنواره های موضوعی به دلیل ارزیابی تخصصی برخی گرایش ها فرصتی تمرکز بر موضوعاتی خاص را فراهم می کنند.

وی درباره ضرورت ها و وجوه مختلف پرداختن به مدافعان حرم در جشنواره ای با این نام افزود: من به شخصه با راه اندازی و برگزاری جشنواره فیلم مدافعان حرم موافق هستم و همچنین به طور کلی از برگزاری جشنواره های موضوعی دیگر نیز حمایت می کنم. به نظرم موضوع مدافعان حرم در دو وجه، طی این جشنواره لازم است مورد توجه قرار بگیرد. یکی بحث تخصصی برای فیلمسازان و توجه به عناصر و اجزایی است که یک فیلم را شکل می دهد. از کارگردانی گرفته تا فیلمنامه و متن و همچنین خود موضوع که در حال حاضر یکی از مهم ترین اتفاقات روز در جامعه و کشورهای همسایه است.

این تهیه کننده همچنین ادامه داد: به نظرم باید شناخت خوبی نسبت به این موضوع بین هنرمندان و مردم ایجاد شود. همچنین برای فیلمسازان مشخص شود که بر اساس چه دریافت هایی می خواهند درباره مدافعان حرم بنویسند. چند فیلمساز مستند درباره مقاومت و دفاع پیش از این فیلم ساخته اند و اطلاعاتی از این دست لازم است. البته این نکات برای مستندسازی خوب است در حالی که برای ساختن فیلم سینمایی باید قصه پردازی انجام شود و حوزه های اجتماعی مرتبط با موضوع را شناخت.

 ساداتیان در پاسخ به این که چرا جریان های مقاومت محور جدید هنوز به حوزه سینما راه نیافته است، گفت:  تولید فیلم های ارزشی از جمله فیلم هایی درباره دفاع مقدس یا جریان های جدید در منطقه سخت و گران است. فیلمسازان باید هزینه زیادی برای گرفتن تجهیزات صرف کنند و کسانی هم که شاید از بخش خصوصی وارد تولید این گونه فیلم ها شده اند، به سختی توانسته اند آثار را جمع و جور بکنند. از طرف دیگر ورود به بحث های مقاومت و دفاع در منطقه نیازمند شناخت حوزه عراق و سوریه و جریان های مقاومت و کسب اطلاعات کافی درباره آن ها است.

گفتنی است؛ نخستین دوره جشنواره فیلم مدافعان حرم به دبیری حمید یادروج در سطح ملی و در دو بخش مستند و نماهنگ 5 خردادماه سال جاری برگزار می‌شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید