خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

نماهنگ هاي موزيكال؛

مركز صبا 4 نماهنگ جديد توليد كرد

آرتنا: نماهنگ هاي موزيكال «ني ني كوچولو»، «شاپرك»، «پروانه» و «توپ» به سفارش مركز صبا توليد شد.

به گزارش «آرتنا»،آتنا مسلمي به سفارش مركز صبا 4 نماهنگ موزيكال «ني ني كوچولو»، «شاپرك»، «پروانه» و «توپ» را توليد كرد.

نماهنگ موزيكال «ني ني كوچولو» با تكنيك دو بعدي و مدت زمان سه دقيقه و 46 ثانيه شعري در وصف پسر بچه كوچولوي يك ساله اي است كه با پدر و مادرش زندگي مي كند و از دريچه ذهن كودكانه خود به جستجو و كنكاش در اطراف خود مي پردازد.

«شاپرك» نيز با تكنيك دو بعدي و به مدت سه دقيقه و 20 ثانيه كارشده كه موضوع آن در مورد شاپركي است كه در يك سفر خيالي با بچه ها رابطه دوستانه اي ايجاد مي كند و مانند يك بزرگتر نكاتي را راجع به نگهداري از گل ها و حمايت از محيط زيست به آنها يادآوري مي كند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید