خبرگزاری هنر - آرتنا

در درگاه اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ؛

مصوبات جلسه 552 هیات انتخاب و خرید کتاب

آرتنا: خرید 45 هزار و 850 نسخه کتاب در جلسه 552 هیات انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب رسید.

به گزارش«آرتنا»،در جلسه 552 هیات انتخاب و خرید کتاب تعداد 250 عنوان کتاب در 45 هزار و 850 نسخه به مبلغ6/888/000/000 (شش میلیارد و هشتصد و هشتاد و هشت میلیون ریال) جهت خرید به تصویب رسید.

فهرست این خرید در درگاه اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نشانی http://mof.farhang.gov.ir.fa/home/book بارگذاری شده است.

بر اساس این گزارش، ناشرانی که آثار خود را جهت بررسی به این هیات داده اند، در صورت تصویب عناوین، برای دریافت حواله خرید و تحویل کتاب ها می توانند با هماهنگی قبلی به دفتر صدور حواله دبیرخانه این هیات واقع در ساختمان مرکزی وزارتخانه، طبقه سوم، اتاق 342 مراجعه فرمایند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید