تصویر برگزیده

در اینجا چراغی روشن است ؛

شب نشینی کارآفرینان و بررسی کارآفرینی

آرتنا: بـرنامه شبانگاهی اینجا چـراغی روشـن است با مـوضـوع کارآفرینی و کارآفرینان بررسی می شود.

به گزارش«آرتنا»،در بـرنامه شبانگاهی اینجا چـراغی روشـن است (13  اردیبهشت) مـوضـوع کارآفرینی و کارآفرینان ،بــا حضورآقایان سعید حامد نیا رییس خانه کار آفرینان ایران ، اصغر آهنی ها عضو عالی کانون کارفرمایان، مهندس حمید دنیایی داریان کارافرین  و خانم ها فاطمه رستم خانی و سمیه باقربیگی کارآفرین بررسی می شود.

ایـن گفت وگو بـه تـهیـه کنندگی بهزاد محمود زاده ، و اجـرای بهرام یزدانی سـاعـت 22:00 دوشنبه 13 اردیبهشت بطور زنده از شبکه رادیـویی گفت و گو پخش می شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید