خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

درگفت وگوی اجتماعی؛

بررسی راهکارهای کاهش حوادث رانندگی

آرتنا: در گفت وگوی اجتماعی 13 اردیبهشت وضعیت حوادث رانندگی و... بررسی می شود.

به گزارش«آرتنا»،كارشناسان سه عامل تولید خودروهای با ایمنی پایین، خطر آفرین بودن جاده های كشور و همچنین پایین بودن سطح فرهنگ رانندگی را از علل تصادفات مرگبار عنوان می كنند ، که در گفت وگوی اجتماعی امروزاین عوامل بررسی خواهد شد.

گفت وگوی اجتماعی 13 اردیبهشت بـا بررسی مـوضـوعاتی چون بررسی وضعیت حوادث ر انندگی وجاده ‌ای وعلل آن نقش عوامل انسانی و جاده ای درتصادفات، تاثیرات کیفیت خودروها برتصادفات وخسارات دلایل آمار بالای تلفات جاده ای در ایران و... بــا حضـور مهندس مهدی مخبر، معاون دفتر ایمنی و ترافیک ،مهندس علی اصغر عالی نهاری، معاون شرکت بازرسی و کیفیت استاندارد و دکتر مسعود دانشمند رییس هیئت مدیره کانون سراسری انجمن حمل و نقل بررسی می شود.

این مناظره به تهیه کنندگی فرهاد دهنوی ، و اجرای احمد توکلی  امروز سـاعت 13:30 از شبکه رادیویی گفت و گو پخش می شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید