تصویر برگزیده

درگفت وگوی اجتماعی؛

بررسی راهکارهای کاهش حوادث رانندگی

آرتنا: در گفت وگوی اجتماعی 13 اردیبهشت وضعیت حوادث رانندگی و... بررسی می شود.

zoom
بررسی راهکارهای کاهش حوادث رانندگی

به گزارش«آرتنا»،كارشناسان سه عامل تولید خودروهای با ایمنی پایین، خطر آفرین بودن جاده های كشور و همچنین پایین بودن سطح فرهنگ رانندگی را از علل تصادفات مرگبار عنوان می كنند ، که در گفت وگوی اجتماعی امروزاین عوامل بررسی خواهد شد.

گفت وگوی اجتماعی 13 اردیبهشت بـا بررسی مـوضـوعاتی چون بررسی وضعیت حوادث ر انندگی وجاده ‌ای وعلل آن نقش عوامل انسانی و جاده ای درتصادفات، تاثیرات کیفیت خودروها برتصادفات وخسارات دلایل آمار بالای تلفات جاده ای در ایران و... بــا حضـور مهندس مهدی مخبر، معاون دفتر ایمنی و ترافیک ،مهندس علی اصغر عالی نهاری، معاون شرکت بازرسی و کیفیت استاندارد و دکتر مسعود دانشمند رییس هیئت مدیره کانون سراسری انجمن حمل و نقل بررسی می شود.

این مناظره به تهیه کنندگی فرهاد دهنوی ، و اجرای احمد توکلی  امروز سـاعت 13:30 از شبکه رادیویی گفت و گو پخش می شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید