خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

در حیات خلوت ؛

آینده علمی ایران ازنگاه دکترسارنگ

آرتنا: آینده علمی ایران ازنگاه دکترسارنگ بررسی می شود

به گزارش «آرتنا»،در این برنامه از حیات خلوت، میزبان دکتر رضا سارنگ بنیانگذار مهندسی ورزش ومدیرگروه مهندسی ورزش دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات خواهیم بود.

نقد وبررسی تحقیق وپژوهش درایران، جایگاه خانواده درگستره دانش و پژوهش های شخصی دکترسارنگ و ... از جمله محورهای این گفت وگو است.

بـرنامه حیاط خلوت به تهیه کنندگی زهـرا بحریّـه و اجرای آلبرت کوچوئی، صبح چهارشنبه 15 اردیبهشت سـاعت 6:00 بـامداد از شبکه رادیویی گفت و گو پخش می شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید