خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

در گفت وگوی علمی ؛

بهره وری درکشاورزی وچالش های آن

آرتنا: موضوع نقد و بررسی بهره وری درکشاورزی ایران و... در برنامه گفت وگوی علمی بررسی خواهد شد.

به گزارش «آرتنا»،در ایـن بـرنامه از گفت وگوی علمی ، موضوع نقد و بررسی بهره وری درکشاورزی ایران ، دلایل پایین بودن   بهره وری درکشاورزی ایران و  قانون افزایش بهره وری دربخش کشاورزی  با حضور آقایان مهندس برزگر رییس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، دکتر امیر حاجی احمدی معاون برنامه ریزی وتدوین منابع علمی موسسه آموزشی علمی کاربردی جهاد کشاورزی، دکتر محمد شاهد ی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان ومعاون پژوهشی فرهنگستا ن علوم ، دکتر مجید حسنی مقدم کارشناس بهره وری دربخش کشاورزی و دکتر بهمن امیری لاریجانی معاون ترویج آموزش کشاورزی بررسی خواهد شد.

بـرنامه گفت وگوی علمی به تهیه کنندگی زهرا بحریه و اجرای سید محمد احمدی 14 اردیبهشت سـاعت 21:00 از شبکه رادیویی گفت و گو پخش می شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید