خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

درگفت وگوی فرهنگی؛

چالش های مطبوعات درایران

آرتنا: چالش های مطبوعات درایران در رادیو گفت وگو بررسی می شود.

به گزارش«آرتنا»،در این برنامه از گفت و گوی فرهنگی به چالش های مطبوعات در ایران پرداخته می شود.

بر همین اساس برنامه گفت وگوی فرهنگی امشب با عنوان مطبوعات در ایران با حضور آقایان دکترمحمود اکرامی فر روزنامه نگار، محمد رضا نادری روزنامه نگار و محمدتقی روغنی ها مدیرعامل موسسه مطبوعاتی ایران بررسی می شود.

بررسی از موضوعاتی است که در این برنامه مطرح و پاسخ داده می شود.

بـرنامه گفت وگـوی فـرهنگی بـه تهیه کنندگی عَذرا جوزدانی،  و اجرای فرهاد اسماعیلی امشب  14 اردیبهشت 95 در ساعت  20:00 بطور زنده از شبکه رادیویی گفت وگو پخش خواهد شد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید