تصویر برگزیده

یک پژوهشگر:

امروز نیازمند آینده پژوهی در حوزه رسانه هستیم!

آرتنا: یک پژوهشگر حوزه رسانه در مصاحبه با "صبح و گفت وگو" رادیو گفت وگو بر لزوم آینده پژوهی در عرصه رسانه به منظور برنامه ریزی برای تحولات و در دست گیری ابتکار عمل در آینده تاکید کرد.

به گزارش «آرتنا»،محمدحسین پیشاهنگ در "صبح و گفت وگو" تحولات عرصه رسانه را بسیار بیشمار دانست و گفت: «چه بسا رسانه هایی که امروز در دست داریم و درباره آن بحث می کنیم، تصور نمی کردیم امروز با چنین تکنولوژی و تحولات اجتماعی به واسطه حضور رسانه ها مواجه باشیم.»

این استاد دانشگاه یادآور شد: «در حوزه رسانه لازم است امروز به آینده پژوهی بپردازیم تا بدانیم تحولات رسانه ای فردا ما را به چه سمتی خواهد برد تا ابتکار عمل را در دست گیریم.»

پیشاهنگ در عین حال تولید محتوا در رسانه ها را مثبت ولی تولید رسانه ها را نامطلوب ارزیابی کرد و افزود: «در صحبت های روز گذشته مقام معظم رهبری نیز اشاره شد که اگر بخواهیم در هر موضوعی اقدام کنیم بدون توجه به نقش رسانه در تحولات فرهنگی، در آن کار موفق نخواهیم شد.»

وی همچنین به گله مقام معظم رهبری نسبت به رسانه ملی و فقدان برنامه ریزی برای نوجوانان اشاره کرد و گفت: «بدون توجه به رسانه موفق نخواهیم شد و نقطه کلیدی برای عموم جامعه نیز مبتنی بر سواد رسانه ای است.»

پیشاهنگ تصریح کرد: «اگر نگران هویت نسل آینده هستیم، لازم داریم به این حوزه سنی از باب رسانه توجه کنیم و سواد رسانه ای نیز مطلب مهمی است که نباید از آن غفلت کرد!»

همچنین حمیدرضا غلامزاده، کارشناس رسانه های گروهی با اشاره به نقش پر رنگ رسانه ها در تغییر زندگی فردی گفت: «تاثیر رسانه در سبک زندگی و فردی مردم مشهود است و به همین دلیل ضرورت دارد بیش از این ها به رسانه توجه شود.»

وی در این راستا به لزوم توجه به سواد رسانه ای در عرصه فرهنگ سازی و سیاست گذاری تاکید کرد و افزود: «هنوز در این عرصه جای کار بسیاری داریم؛ از طرفی با سرعت تکنولوژی رسانه پیش رفته ایم ولی از لحاظ نحوه تولید و سیاست گذاری محتوا [به نقطه به روز نرسیده ایم].»

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید