تصویر برگزیده

شعری برای کتاب/

ای کتاب ای کلید فخر و خرد

آرتنا: سیدمحمود عبادی از شاعران کشور درباره اهمیت کتاب و کتابخوانی، شعر سرود.

به گزارش «آرتنا»،سیدمحمود عبادی با تخلص(سیدثانی) و از شاعران کشورمان به مناسبت برپایی بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و اهمیت کتاب و کتابخوانی، شعری با عنوان" مونس جان" سروده که به شرح زیر است:

ای کتاب ای کلید دانایی
باتو روشن چراغ بینایی
رازهای شبم تو،میدانی
تو صفای دلی ، دل آرایی
گلشن عمرم از تو جاویدان
در رفاقت عزیز و یکتایی
با تو روشن ،همیشه خانه دل
زیب دامان دشت مینایی
گوهر مهر و گوهر عشقی
ای غزال غزل به زیبایی
نورمان دادی از دریچه ی نور
تو،همان نور پاک بالایی؟
خط ایثار و بال عشقی تو
لعلگون جام پاک صهبایی
تو الفبای انس و عزت را
یاد دادی بما ز ؛سودایی
ای صفای نوید چشمه ی شید
مرهم درد دشت و صحرایی
شاخه ی خشکم از تو جانی یافت
ای سراب امید فردایی
از تو گلزار ،باغ منزل جان
حلقه ی باور ،دل مایی
کشتی ساحل امید زمان
لنگر جاویدان دریایی !
غرفه ی خاور همیشه طلوع
لولوی ، یکه تاز لالایی
ای که عقل بشر زتو مشحون
پیک قاف محبت آرایی!
پیر صیاد جهل از تو گریز
ای جمال و جلال رویایی
سجده کاخ و عزت و شرفی
شاخ الفت نمای ،سینایی
تو عروس مهی و حجله ی شمع
شاخ شمشاد و سرو ایمایی
ای کتاب ،ای تو؛آیه ی اعجاز
مایه ی فخر و فر؛ عقبایی
از تو روشن فراز مسند ماه
با تو جان می کند شکر خایی
ای کتاب ای کلید فخر و خرد
خط سبز تو ،تاج پیدایی
تیغ سحر تو ،در همه آفاق
ساحری می کند ؛مسیحایی
سید ثانی است و مرغ خیال
دشت شعر و بلاغت آرایی

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید