تصویر برگزیده

با ویراست علینقی علیجانی

«یادداشت‌های اسدالله علم» در نمایشگاه کتاب

آرتنا: کتاب «یادداشت‌های اسدالله علم» با ویراست علینقی علیجانی منتشر شد.

به گزارش «آرتنا»،7 جلد «یادداشت‌های اسدالله علم» یادداشت‌های نخست وزیر دوران پهلوی در دو دفتر با شمارگان 1000 نسخه و قیمت 110 هزار منتشر شده است. دفتر اول این کتاب یادداشت‌های بازه تاریخی 1/2/1346 تا 21/12/1352 را در 1252 صفحه و دفتر دوم یادداشت‌های بازه تاریخی 2/1/1353 تا 7/7/1356 را در 2352 صفحه آورده است. این کتاب توسط انتشارات مازیار به چاپ رسیده است.

یکی از آثار مهم تاریخ معاصر ایران یادداشت‌های عَلم است که قبلاً بارها به‌صورت‌های مختلف بدون ترتیب تاریخی در 7 جلد در حدود سه هزار صفحه به‌چاپ رسیده است.

با توجه به‌ اهمیت این یادداشت‌ها، چنانچه ناشر در مقدمه کتاب آورده، جلد 7 که از 1/2/46 تا 12/11/1347 در بر می‌گیرد، آخر از همه مجلدات منتشر شده که چاپ فعلی، یادداشت‌ها به‌ترتیب تاریخی آمده است. بازسازی و اصلاح سندها و رفع نواقص و اشتباه‌های چاپی و جاافتادگی‌ها بدون کلمه‌ای حذف صورت گرفته است.

فهرست تصاویر افزوده شده به‌ کتاب و نیز نمایه هر دو دفتر در آخر دفتر دوم آورده شده است.

ویراستار در دیباچه کتاب آورده است: یادداشت‌های امیراسدالله علم از سال 1346 تا 1356 را می‌توان به عبارتی فصلی از زندگی روزانه محمدرضاشاه پهلوی و طرز فکر و نگرش سیاسی و اجتماعی او در این دوره دانست. این یادداشت‌ها از هنگامی آغاز می‌شوند که شاه به پرقدرت‌ترین مرحله زندگی سیاسی خود رسیده است. رقیبان سیاسی او یا مرده‌اند یا دیگر از صحنه بیرون رفته‌اند. نمایندگان پارلمان نیک می‌دانند که از سوی دستگاه شاه دست چین شده‌اند و باید تنها به او سرسپردگی داشته باشند. در نتیجه در مورد مسائلی مانند انتخاب نخست وزیر و وزیران، بودجه، سیاست خارجی و دفاعی، نقش آنان چیزی مگر صحه گذاردن بر تصمیم‌های شاه و تکنوکرات‌های او نیست.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید